→ 19 d’octubre de 2017. Comissions Informatives. Nota del regidor

De les cinc mocions que es debatran, tres seran a proposta nostra.

Avui ens hem tornat a reunir les diferents comissions informatives per dictaminar sobre aquells temes que aniran al Ple de la setmana vinent. Un d’aquests temes serà el projecte de canalització i cobertura del darrer tram de la riera de Sant Pol. Per altra banda, s’ha informat també que l’altra cobertura de riera, la de Sant Amanç, està pendent encara de licitació en tractar-se d’una obra més complexa. En tot cas, les dues obres es cobriran amb el pressupost municipal que s’aprovi per a l’any vinent. En l’apartat de les mocions cinc seran les que aniran al Ple. Dues a proposta del nostre grup: una per fer una reformulació de l’actual butlletí municipal #Guíxols i la segona en defensa de l’educació com a eina de cohesió, una altra moció serà a proposta d’ERC per exigir la llibertat dels presos polítics Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, una del grup socialista de condemna a les accions policials durant el passat 1 d’octubre i, finalment, la cinquena que recupera la nostra moció que va quedar pendent del ple anterior en referència al tema dels aparcabicicletes i la seva ubicació en la nostra ciutat. El Ple també aprovarà una modificació de la base 16ª d’execució del pressupost referent a la meritació de les factures pendents i un expedient de transfarència de crèdit per a la compra d’una màquina fresadora.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »