La gent de Sant Feliu de Guíxols som conscients de la situació de la nostra ciutat. Un lent declivi econòmic l’ha convertit en un lloc on cada vegada és més difícil guanyar-se la vida dignament. L’alt índex d’atur, els desnonaments, la pobresa energètica i la manca d’aliments colpegen cada cop a sectors més grans de la població. Tanmateix, la majoria de les polítiques de l’ajuntament, en lloc d’intentar redreçar la situació d’emergència social que pateix una part important de la població, es podrien qualificar de polítiques d’aparador i molt influenciades pels sectors més benestants a fi de no perdre el govern.

La plataforma Guíxols des del Carrer és una iniciativa nascuda l’any 2014 fruit del debat popular i que vol construir un procés unitari capaç de superar les lògiques partidistes, així com les divisions de l’esquerra, i capgirar el funcionament actual del nostre ajuntament.  Les persones adherides a la plataforma són les que de manera explícita han manifestat la seva voluntat de ser-hi.

La política ha de canviar tant de formes com de fons. A Guíxols des del Carrer defensem clarament la fi dels privilegis dels càrrecs electes, la reducció de sous i retribucions, la limitació de càrrecs i de mandats per evitar la professionalització i la corrupció. La política, és a dir, la gestió dels assumptes públics, ha de ser feta col·lectivament. Proposem mesures com els pressupostos participatius o els consells de barri, entre d’altres, per transformar la política municipal. La transparència dels afers públics és fonamental. Els contractes d’obres públiques i urbanisme i de totes les persones que depenguin del pressupost municipal han de ser pels seus mèrits i fruit de processos coneguts i transparents. Els regidors i les regidores han de governar seguint les línies polítiques marcades col·lectivament. No n’hi ha prou votant cada quatre anys.

Les persones que formem part de la plataforma tenim clar que hem de construir polítiques municipals encaminades a reduir l’atur, aconseguint la inserció de les persones desocupades a partir de la implicació directa de l’Ajuntament a través de veritables polítiques actives d’ocupació.

Com pot ser que a Sant Feliu de Guíxols hi hagi habitatges buits i es produeixin desnonaments? Cal promoure des de l’Ajuntament el lloguer social i donar màxim suport a les persones afectades pels desnonaments. Ningú es pot quedar al carrer.

La vida cultural de la ciutat només té valor quan la protagonitza la població i per tant han de ser les associacions, juntament amb la resta del veïnat, les que planifiquin una política cultural inclosos la Festa Major, el Festival de la Porta Ferrada i el Thyssen. Sant Feliu de Guíxols també ha de treure profit de la diversitat cultural, tothom és ciutadà, sense importar el país d’origen ni el color de la pell. Volem una ciutat oberta al món on les persones ens impliquem amb la Pau, la Cooperació i la Solidaritat entre els pobles. Cal treballar activament perquè Sant Feliu de Guíxols deixi de ser una ciutat sense polítiques de joventut més enllà d’un Consell mancat de pressupost i atribucions. Per altra banda, l’únic model turístic vàlid per a nosaltres de cara al futur és el que lligui aquesta activitat amb el Medi Ambient.

A nivell global la situació social i política viu canvis que han de marcar el futur de tothom. El municipalisme és la posició més propera a la ciutadania, tant per impulsar el canvis amb la participació de tothom com per conscienciar de la necessitat d’una transformació en molts aspectes: social, de gènere, ecològic… Sense oblidar la defensa del procés sobiranista i del dret a decidir, inclosa la independència si aquesta fos la voluntat de la majoria social del país. 

En el següent enllaç trobareu el Codi Ètic de la nostra plataforma:

https://drive.google.com/file/d/1RecmzTG2DElMeqglN156seH3lNLbLf-2/view?usp=sharing

Translate »