→25 d’abril de 2024. Ple municipal

Pel govern municipal la cultura es mesura en grans projectes mediàtics

Les conegudes com a “cases del Baldiri”  seguiran buides i sense cap ús, mentre es continuen degradant. El govern de TxSF i PSC ha tirat enrere la nostra proposta per convertir-les en un nou espai municipal des d’on treballar aspectes lligats a l’interculturalitat. Aquestes tres casetes annexes al costat de l’escola Baldiri Reixach i que durant molts anys van servir de residència de mestres, van quedar deshabitades de manera permanent el 2011 i llavors la Generalitat va cedir-les al municipi. Durant molts anys es va especular amb l’opció que l’espai fos destinat a habitatge públic, però les seves dimensions reduïdes i l’estat de les mateixes, que amb el pas dels anys s’han anat degradant progressivament, ho van acabar desaconsellant. La nostra proposta passava per aglutinar el volum edificable de les tres casetes i convertir-les en un nou espai municipal que fos multifuncional, una mena de nou centre cívic, però que entre les seves principals funcions tingués treballar de manera molt directa aspectes relacionats amb la interculturalitat; un fet que el nostre grup municipal valorava molt positivament perquè hauria proporcionat a les persones eines per combatre la discriminació i el racisme de manera individual, així com també de manera col·lectiva a través de l’activació de noves polítiques municipals que haurien servit per millorar la cohesió social a la ciutat.

El Ple ha aprovat, aquest cop per la via d’urgència i sense gaire temps pel debat i la reflexió,  la aprovació de la modificació puntual de l’ambient edificable de Punta Brava, una modificació on nosaltres hi vam presentar al·legacions que al final han estat desestimades. En aquest sentit el nostre ha estat un vot negatiu, perquè les modificacions aprovades no són adequades ni suficients per salvaguardar els valors naturals i paisatgístics que encara queden a Punta Brava. De la mateixa manera, també hem fet constar que Punta Brava no és l’únic ambient edificat amb singularitat paisatgística que tenim en el nostre terme municipal, i que segons el Pla Director també tocaria revisar i adaptar el planejament urbà en zones com La Volta de l’Ametller, Sant Pol, Vista Alegra o Les Penyes.

Finalment, en l’apartat de precs i preguntes, ens hem interessat per la nostra proposta, aprovada en el ple del passat mes d’octubre, de revisió i actualització de les places d’aparcament que tenim en el municipi per a persones amb mobilitat reduïda, tant les que incorporen matrícula com les que no. Som conscients que en determinats sectors de la ciutat en falten, de la mateixa manera que pot haver-hi algun altre que estigui sobredimensionat. Per això és important fer aquesta tasca de control. Malauradament, hem pogut comprovar que en aquests set mesos s’ha fet molt poca feina al respecte. Hi anirem insistint.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »