El nou Thyssen o la història d’una obsessió

El nou Thyssen o la història d’una obsessió

Després d'una dècada d'anades i vngudes, el projecte s'ha convertit en una proposta sobredimensionada que acapararà una part massa important de recursos de la ciutat

La transformació gradual que ha sofert al llarg dels darrers anys el projecte de construcció del nou museu Thyssen de pintura catalana és prou evident. Una transformació que salta a la vista en el cost inicial de la construcció, que ha passat en pocs anys de 7 a gairebé 13 M€, més els possibles costos afegits que s’han conegut ara per les obres d’intervenció arqueològica de la Plaça Abadia i que poden ascendir fins els 1,7 M€;  és a dir, en total el projecte pot enfilar-se fins a gairebé 15 M€.

Aquesta transformació del projecte també apareix en alguns elements de nova construcció que amenacen amb trencar l’harmonia del conjunt arquitectònic i patrimonial del Monestir i el seu entorn, com és la construcció d’un  cub de 5 metres d’alçada situat al mig de la Plaça de l’Abadia i que es connectarà amb l’interior del Monestir a través d’una obertura en el mur.

L’aprovació definitiva ha arribat avui, en un Ple extraordinari, quan una part dels 13 M€ pressupostats inicialment, en concret 5 M€, no estan encara compromesos per part d’altres administracions (cal recordar que l’Alcalde sempre ha afirmat que aquest era “un projecte de país” i que la seva construcció es finançaria amb aportacions de totes les administracions). Si l’obra es licita per fases, com ha dit el govern que es faria, ens podem trobar que arribi un moment on la ciutat hagi de fer front a aquests 5 M€ si no vol aturar les obres, perquè no s’hagin acordat més aportacions econòmiques per part d’altres administracions.

A més, cal tenir en compte que l’aprovació s’ha fet sense tenir damunt la taula cap estudi previ, o al menys que sigui públic, sobre la viabilitat econòmica que determini si, una vegada finalitzada l’obra i tenint en compte que es tracta d’un acord de cessió per 20 anys, el museu tindrà l’equilibri raonable entre el benefici privat i el públic que se suposa ha de tenir qualsevol cooperació com aquesta.

La nostra formació té clar que la cultura d’una ciutat no es construeix a cop de talonari, sinó que és pròpia. Ja tenim, a Sant Feliu de Guíxols, elements culturals de gran valor, només els hi hem de saber trobar l’enfocament adient i, en aquest mateix sentit, segurament tocaria refer l’actual projecte Thyssen perquè s’esdevingui menys costós econòmicament, més popular i no tingui cap impacte, com si que té l’actual projecte, sobre el conjunt patrimonial i arquitectònic del Monestir i els seus jardins.

En definitiva, els Comuns considerem que aquest és un projecte que implica molts diners i moltes incerteses i que ho fa en uns moments on les necessitats de la ciutat i les prioritats de la seva gent també són moltes. Per això hi hem votat en contra. Estem convençuts que aquest projecte museístic, que amb els anys s’ha convertit en una obsessió per alguns i algunes, no és el que millor s’adapta a la realitat de Sant Feliu de Guíxols i que hi havien altres opcions millors.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »