→ 17 d’octubre de 2023. Ple extraordinari

Els impostos i les taxes municipals pujaran un 12% de mitjana

Avui ha quedat aprovada, només amb els vots dels dos partits de govern, la pujada dels impostos i les taxes municipals per a l’any vinent. Una pujada que no serà menor, un 12% de mitjana, i on cal destacar un 3,74% en l’IBI, un 5,95% en l’impost de circulació, un 5,40% en l’impost de construcció i instal·lacions,  un 17,65% en la taxa per ocupació de la via pública i un 25% en el rebut de les escombraries. A tots aquests increments  caldrà afegir-hi l’augment dels preus dels aparcaments municipals i de les tarifes de la zona blava, que a data d’avui el govern encara no ha volgut anunciar. Una zona blava que a partir de l’any vinent tindrà més places, ja que l’aparcament de La Corxera, que fins ara era només de pagament els tres mesos d’estiu, ho serà tot l’any. En la seva intervenció, el nostre regidor ha lamentat que tots aquests augments no vagin acompanyats ni d’una sola mesura redistributiva que ens permeti, com a ciutat, avançar cap a una major equitat fiscal i, en aquest sentit, ja ha avançat que Guíxols des del Carrer- En Comú Podem presentarà al·legacions.

Entre altres, trobem a faltar mesures com aplicar un recàrrec en els pisos desocupats de manera permanent, una mesura que el govern ja va aprovar anys enrere però que continua sense aplicar, o com la d’incrementar els tipus de gravamen en els béns immobles urbans que, en funció dels usos, tenen una major valor cadastral i es corresponen amb les rendes més altes. Totes aquestes són mesures que permetrien posar en pràctica el principi de solidaritat en la capacitat econòmica, o el que és el mateix, el principi de qui més té més contribueix. Tampoc compartim el fet que el nou topall aprovat per limitar les bonificacions en la instal·lació de plaques fotovoltaiques tingui un format lineal, de manera que s’aplicarà a tothom per igual, indistintament del nivell d’ingressos o de la inversió feta.

En relació a la pujada del 25% en el rebut de les escombraries, cal tenir present que l’augment es correspon principalment a una mala recollida selectiva i al fet de tenir la fracció rebuig disparada i que molt probablement arribaran nous augments conseqüència directa del tancament de l’abocador de Solius. Tot un mal presagi que posa en evidència la nefasta gestió que en el tema de la gestió dels residus ha fet el govern de la ciutat al llarg dels darrers vuit anys.

En un altre punt de l’ordre del dia  s’ha aprovat, per segona vegada, el projecte inicial de reforma del Monestir per ubicar-hi el nou Museu Thyssen. El govern s’ha vist obligat a portar-ho de nou a votació després que la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat suspengués la seva aprovació en espera de veure com es concretava millor determinada informació, entre la qual es trobaven les al·legacions que vam presentar en relació als Jardins del Monestir i Casa Blasco. D’aquesta manera, ara s’haurà de justificar que el tancament del C/Horta no és necessari per a la seguretat i la gestió del Museu i que, en aquest sentit, l’accés als Jardins del Monestir podrà funcionar de forma independent als horaris del Museu i també s’ha suprimit del text del projecte la restricció inicial que es contemplava en referència als accessos als Jardins, així com la intenció de convertir Casa Blasco en un restaurant annex al Museu. Malgrat que ens puguem sentir satisfets del resultat de les al·legacions, és obvi que aquestes no poden amagar la principal raó de les nostres preocupacions pel que significa aquest projecte megalòman. Ens referim tant als 13M€ que costa l’edificació del nou espai, com al cost pel funcionament quotidià de l’espai durant els propers 20 anys de cessió de les obres d’art (manteniment, personal, seguretat, subministraments…) sense que hàgim vist mai al respecte cap informe de viabilitat econòmica, i també ens preocupa de manera especial l’impacte que sobre el conjunt arquitectònic i patrimonial del Monestir pugui tenir aquell immens cub que es vol construir a la Plaça Abadia.  Per tot plegat, hem  mantingut el nostre vot contrari a aquest projecte.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »