Un cartipàs que no acaba de convèncer

Un cartipàs que no acaba de convèncer

Tampoc ho fan les dedicacions del govern, que han passat de 4 a 6, amb el conseqüent increment de massa salarial

Sorprèn que després de les bones intencions mostrades pel nou govern a l’hora de voler fer front a la problemàtica que té la ciutat en el tema de l’habitatge, no s’hagi previst assignar en el cartipàs una Regidoria específica sobre Habitatge; més encara tractant-se d’un govern ampli amb 12 regidors/es i tenint en compte que el tema de l’habitatge, si es vol portar bé, té prou contingut com per tenir una responsabilitat singular:  desenvolupament del nou Pla Local d’Habitatge, promoció d’habitatge públic, promoció de polítiques per fomentar el lloguer social, adequació del municipi a la nova realitat de la Llei d’Habitatge, regulació dels pisos d’ús turístic…

Per altra banda, en el cartipàs li falta també una responsabilitat més clara, o més ben definida, sobre el canvi climàtic i els seus efectes. Avui l’emergència climàtica s’ha d’abordar amb determinació i de manera transversal des de totes les accions que es plantegin. Aquesta situació ha d’estar present en urbanisme, en la gestió dels residus, en l’educació, en la mobilitat i la via pública, en el turisme, en definitiva a tot arreu. Per això trobem a faltar en aquest organigrama ampli no hi hagi una responsabilitat sobre emergència climàtica que permeti tenir una visió global i adaptar les decisions als compromisos de l’Agenda Local 2030.

Finalment sobre el tema de les dedicacions considerem que 6, és a dir el 50% del govern, són moltes dedicacions per a una ciutat de les nostres dimensions, a banda del cost econòmic que comportaran i que significaran un augment considerable en relació al mandat anterior on n’hi havia 4.  Tindrem ocasió de fer les corresponents valoracions amb més exactitud una vegada es conegui el pressupost pel 2024.

El cartipàs plantejat es podria haver tirat endavant perfectament amb menys dedicacions exclusives, més encara havent-hi un òrgan com el Consell de Govern que permet recompensar per assistències als membres del govern les dedicacions a les diferents  responsabilitats. En aquest repartiment de les dedicacions sorprèn que els socialistes, que tenen una representació dins del govern del 15%, tinguin el 33% de les dedicacions, és a dir, que tots dos tinguin una dedicació.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »