→ 17 de novembre de 2022. Comissions informatives

La nostra formació planteja mesures per tenir una fiscalitat més ecològica i social

Avui s’han reunit les diferents comissions per dictaminar els temes que aniran al Ple municipal d’aquest mes de novembre que es farà, com és habitual, l’últim dijous de mes a les nou del vespre. Entre els temes principals hi hauran dues propostes que ha presentat el nostre grup en relació a les ordenances fiscals i que fan referència a l’impost de construccions, instal·lacions i obres i a l’impost d’activitats econòmiques.

En el primer cas, es tracta d’incentivar amb la màxima bonificació possible la construcció d’habitatge de protecció oficial (VPO) en el nostre municipi, tant els destinats a venda com a lloguer. L’habitatge VPO és una opció molt a tenir en compte per accedir a un primer habitatge, especialment per a persones joves i/o persones amb menys ingressos. D’aquesta manera la persona compradora obté un habitatge a un preu inferior al que se suposa seria de mercat, a canvi l’habitatge té una normativa d’ús i venda especial:  ha de ser primer habitatge, ha de ser el domicili habitual i si mai es vol revendre han de passar un mínim de deu anys. L’objectiu final és evitar l’especulació amb aquest tipus d’habitatges i facilitar l’accés a la vivenda d’un segment determinat de la població. En aquest sentit, els ajuntaments tenen vàries maneres per fomentar, o incentivar, la construcció de VPO en el seu terme municipal. La principal d’elles, sense dubte, és la cessió de sòl o, fins i tot, promoure directament la construcció de vivenda pública (qüestions que el govern Motas sempre ha defugit). Una altra manera és la que proposem ara: reduir la fiscalitat d’aquestes vivendes perquè la seva construcció sigui més atractiva pel promotor. Guíxols des del Carrer – ECP sempre ha valorat aquest tipus d’habitatge com una solució complementària a la pròpia adquisició per part de la ciutat d’habitatge públic per destinar a ús dotacional.

En el segon cas, es tracta d’actualitzar aquelles mesures fiscals que poden incentivar a les empreses a fomentar l’ocupació estable i/o a millorar les seves pràctiques mediambientals. D’aquesta manera proposem un canvi en el càlcul de la bonificació que hi ha actualment per a la creació d’ocupació estable, per fer-la més equitativa i accessible (amb el sistema actual pràcticament no es té en compte l’esforç que puguin fer les petites empreses) i també perquè es fomenti la contractació a través del Servei Municipal d’Ocupació.  També proposem actualitzar i incrementar les bonificacions per aquelles empreses que produeixin i utilitzin la seva pròpia energia per dur a terme la seva activitat habitual, excloent els casos de cogeneració quan la seva energia primària sigui el gas o derivats del petroli.

En tot dos casos, es demostra que les possibilitats de fer més ecològica i social la fiscalitat municipal no deriven només de fer servir les disposicions específiques que puguin haver-hi a la legislació general, sinó que també es tracta de voler aprofitar els marges d’actuació existents, per més petits que siguin, en el tributs locals.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »