→27 d’octubre de 2022. Ple municipal

El govern municipal considera que no cal posar en marxa un programa municipal d’atenció odontològica per a les persones més vulnerables

El govern de la ciutat (TxSF–PSC) ha donat carpetada a la possibilitat que les persones amb pocs recursos (famílies amb ingressos per sota 1,3 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, persones receptores de la Renda Garantida i persones amb informe de vulnerabilitat) tinguin garantit l’accés gratuït als serveis odontològics essencials, és a dir: neteja dental, neteja de genives, endodòncies i pròtesis. Aquests són serveis que, segons la Llei de Salut Bucodental impulsada per En Comú-Podem i aprovada per una àmplia majoria en el Parlament, haurien de quedar coberts per la sanitat pública, no obstant el seu desenvolupament està sent molt lent. Avui, a Sant Feliu de Guíxols, tenim persones que no es poden permetre anar al dentista, simplement perquè la Llei no està desenvolupada en la seva totalitat i no es poden pagar un servei privat. Conscients que una bona salut bucodental és essencial per gaudir d’un bon estat de salut general i d’una bona qualitat de vida, i que el nivell de renda no pot ser un factor excloent, hem proposat que, mentre aquests serveis essencials no estiguin plenament assumits per la sanitat pública, s’estableixi, a través d’acord amb professionals de la ciutat, un programa municipal d’atenció odontològica per a aquests col·lectius més vulnerables, igual com estan fent altres municipis. La resposta aquí, però, ha estat que no.

En un altre punt de l’ordre de dia el Ple ha aprovat, inicialment, el projecte d’urbanització del carrer Doctor Rovira cantonada amb el carrer de Pecher i fins a la riera de Les Comes. Es tracta de refer i reordenar, principalment, els serveis de clavegueram i de recollida de l’aigua de pluja que no es van fer correctament en el moment de la construcció de les últimes cases, perquè quan plou amb certa intensitat sempre hi ha afectacions en aquest tram de vial i en algunes de les cases. El projecte té un cost de 185.000 euros. També s’han aprovat les bonificacions corresponents a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), la majoria corresponents a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

En aquest Ple s’hauria d’haver produït l’esperada compareixença de la regidora delegada del servei d’escombraries i la neteja viària que fa tres mesos que dura. No obstant, la durada del punt anterior referent a l’organització dels recursos humans, amb una exposició excessivament llarga per part del regidor delegat (pel final acabar dient quatre coses que es podien haver dit amb la meitat del temps) i alguna intervenció posterior que no ha fet altra cosa que donar peu a rèplica, ha servit perquè s’arribés a la mitja nit i, com si de la ventafocs es tractés, l’alcalde donés per finalitzat el Ple i marxés novament sense haver de donar explicacions per la nefasta gestió que aquest govern està fent en el tema de les escombraries.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »