Plantegem recuperar el projecte de reforma i ampliació del Suris

Plantegem recuperar el projecte de reforma i ampliació del Suris

Aquest és un projecte del tot necessari, però que ha quedat a l'ombra de la resta de "grans" projectes del govern, com el Thyssen, l'aparcament o, fins i tot, la nova oficina de turisme

Sant Feliu de Guíxols pateix un dèficit molt important de places residencials per a gent gran, que provoca llargues cues d’espera de gairebé 2 anys per a una plaça pública.  La ciutat té, des de fa molts anys, el mateix nombre de places, concretament 112  de públiques (32 al centre Suris i 80 al Sant Feliu Gent Gran) i 42 de privades (32 al Suris i 10 al Sant Feliu Gent Gran). En total són 154 places per atendre a una població susceptible d’ús, major de 75 anys, de gairebé 2.500 persones. Un segment de la població que va augmentant cada any que passa.

La pandèmia ha evidenciat la necessitat de replantejar el model de residències per a gent gran, o com a mínim millorar la coordinació dels centres amb els serveis sanitaris i també ens ha fet veure la importància d’avançar en altres models, com per exemple els habitatges tutelats, però malgrat que totes aquestes reflexions són necessàries, la realitat a data d’avui és que hi ha una necessitat urgent de poder disposar, quan abans millor, de més places residencials, especialment de públiques.

Per això, la formació dels comuns a Sant Feliu de Guíxols plantejarà en el proper Ple recuperar un projecte que, durant el mandat anterior va semblar que reeixia, i que ha de permetre doblar la capacitat del centre, passant de 64 a 130, el que significaria disposar de 66 places públiques més, a banda d’unes millores necessàries en les instal·lacions, això si, conservant sempre els elements arquitectònics i patrimonials de l’edifici que daten de finals del segle XIX.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »