→21 de juliol de 2022. Comissions informatives

La nostra formació planteja ampliar la suspensió de llicències d'obres a tota la façana litoral del nostre municipi

Avui s’han reunit les diferents comissions informatives per dictaminar els temes que aniran al Ple de la setmana vinent. El nostre grup ha anunciat que presentarà una proposta per estendre la moratòria de nous permisos d’obres que s’ha aprovat per a Punta Brava a  la resta d’àmbits de sòl urbà que també tenen afectació sobre la façana litoral del nostre municipi, és a dir: Vista Alegre, Les Penyes, Volta de l’Ametller, Sant Pol Platja, Passeig del Mar, Passeig Rius i Calvet, Port Salvi i Sant Elm. La suspensió de projectes i llicències a Punta Brava la va declarar el govern de TxSF i PSC tres anys després que el nostre grup demanés una moratòria local en tot l’àmbit del Pla Director Costaner. No té cap sentit subscriure la moratòria a un únic punt del nostre litoral, perquè el que cal és protegir l’entorn natural i paisatgístic de tota la façana litoral. Obres com les que el govern va autoritzar a la Platja de Sant Pol, amb la construcció de dos blocs d’apartaments a tocar de mar allà on no fa gaire hi havia una pineda, no es poden tornar a repetir.

El Ple debatrà diversos suplements de crèdit, per un import global de 270.000 euros, que tenen a veure amb diverses partides com són : aportació a la Fundació Guíxols Surís, reparacions en edificis i instal·lacions municipals, conservació i manteniment de vies públiques i l’adquisició de noves motocicletes i millores diverses en la Policia Local. També anirà a Ple una modificació de la normativa que regula el Pla d’Ordenació Urbanística de Sant Feliu (POUM). En teoria, segons ha explicat el regidor delegat, és per a millorar la protecció en aquells llocs o espais urbans de singular significació paisatgística; un concepte que compartim, però pensem que la modificació que es planteja no recull amb suficient fermesa i concreció aquesta voluntat. Altra vegada, pel que fa a la protecció de l’entorn i el paisatge, el govern Motas arriba tard i malament.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »