Sant Feliu de Guíxols concentra el 8% dels expedients per desnonaments

Sant Feliu de Guíxols concentra el 8% dels expedients per desnonaments

La nostra formació alerta d’un problema que s’accentuarà a partir del 30 de setembre, data el què finalitza el Real Decret de mesures anti Covid

Segons dades de l’últim informe del CGPJ, les comarques gironines són la demarcació catalana amb una taxa més alta d’expedients per desnonament. Durant el primer trimestre d’aquest any un total de 322 famílies van haver d’abandonar el domicili per no poder fer front al pagament de l’habitatge. La gran majoria de les execucions són per no poder pagar el lloguer, les hipotecàries representen en l’actualitat una minoria. Per altra banda és cert que si comparem aquestes dades amb altres d’anys anteriors representen una reducció: 399 casos van haver-hi durant el primer trimestre del 2020 i 510 el 2019; una reducció conseqüència del RD 37/2020 aprovat pel govern estatal i que de moment continua vigent fins el proper 30 de setembre; un decret important, sens dubte, però que encara es demostra insuficient per fer front a aquesta greu problemàtica que ens afecta com a societat.

Paradoxalment, i malgrat que el govern municipal mai en parli d’aquest tema, Sant Feliu de Guíxols no és un oasi ni escapa a aquesta greu problemàtica. Tot el contrari. Durant els primers mesos de l’any la ciutat va arribar a tenir fins a 16 expedients per desnonament damunt la taula, la majoria d’ells es van tancar amb una pròrroga (que no vol dir altra cosa que ajornar el problema), però malauradament també es van produir tres llançaments amb persones que es van quedar al carrer. Durant aquest darrer mes i mig s’han tornat a accentuar les incidències en expedients per desnonaments. De moment, hi ha uns 10 nous casos que s’hauran de resoldre en els propers dies o setmanes. Sant Feliu de Guíxols té gairebé el 3% dels habitants de la demarcació de Girona, però en canvi concentra el 8% dels expedients per desnonaments en habitatge.

Hauria de ser, malauradament no ho és, una prioritari del govern local posar en marxa mecanismes per activar, quan abans millor, una veritable política d’habitatge municipal que sigui eficient; i alhora és urgent legislar a nivell estatal per obligar els grans tenidors oferir alternativa social i avançar d’una vegada en la regulació dels preus dels lloguers.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »