→ 26 de maig de 2022. Ple municipal 

Aprobada la nostra moció per garantir en un futur la gratuïtat i la universalitat de l’educació de 0 a 3 anys

Un dels temes que s’han aprovat avui en el Ple ha estat el del text refós de la modificació del POUM en l’àmbit del SMU-15, o dit d’altra manera, el tràmit que ha de permetre a posteriori la construcció d’un nou aparcament i la modificació de l’entrada a la ciutat per la carretera de Tossa.  Aquest serà, sens dubte, un projecte urbanístic important que canviarà la fisonomia de la ciutat, convertint en un espai ampli i de vianants la part baixa de la carretera de Tossa, just per darrere del pavelló i a partir del carrer Monticalvari. Aquesta obra pacificarà el trànsit rodat en aquella zona al mateix temps que serà el punt de connexió amb la remodelada Plaça del Monestir i la seva continuïtat cap al mar, per la també renovada avinguda Juli Garreta. Aquest projecte, malgrat reconèixer les millores que significarà, ens planteja  d’entrada un seguit de dubtes que de moment el govern no ha volgut respondre:  la Ronda Narcís Massanas tindrà prou cabuda per convertir-se en la nova via d’entrada dels vehicles que circulin per la carretera de Tossa? Es respectaran la vintena d’arbres catalogats que hi ha actualment a la Ronda? Es mantindran els espais lliures que hi ha en l’actualitat en aquella zona? Per altre banda, i en relació a l’aixecament de l’aparcament, el nostre regidor ha situat la conveniència de redactar un pla especial que defineixi qüestions com l’alçada o la façana de l’edifici. Hem de recordar que aquest aparcament en alçada pot significar, segons com sigui la construcció, un important impacte paisatgístic. La nostra formació s’ha abstingut en la votació final.

El Ple també ha aprovat, per unanimitat, la nostra moció per instar la Generalitat a garantir en el futur la gratuïtat de l’educació de 0 a 3 anys. La nostra preocupació ve donada perquè aquesta gratuïtat per a les famílies que va anunciar en el seu moment, no quadra amb la proposta de finançament que posteriorment ha presentat el Departament d’Educació. El nostre grup comparteix la proposta de gratuïtat, però entén que perquè sigui possible i al final no acabi repercutint en el pressupost municipal més del que ja repercuteix en l’actualitat, cal ajustar els números i refer l’acord marc pel seu finançament. Si, com diu la Generalitat, els ajuntaments només han de continuar finançant un terç del cost perquè la Generalitat assumirà els dos terços restants amb el propòsit de tenir una educació infantil gratuïta, és del tot necessari actualitzar la base del càlcul i fer-ho en funció de la realitat de cada municipi. En aquest sentit, ens felicitem perquè en el nostre municipi ha quedat garantit que cap nen o nena es quedi fora de les places públiques, per més que es pugui incrementar la demanda en relació a anys anteriors.

L’altra de les nostres mocions, de rebuig a la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern 2030 “Barcelona – Pirineus”, no ha tingut la mateixa sort i ha estat rebutjada. Per a nosaltres aquests JJOO són un projecte que no respon a les necessitats reals del Pirineu, d’entrada perquè apostar per uns jocs olímpics d’hivern en un context de plena emergència climàtica és una greu irresponsabilitat. El que hauria de fer la Generalitat és canalitzar les inversions previstes en el macroprojecte olímpic per avançar cap a un canvi de model socioeconòmic de la zona, basat en millorar la vida quotidiana de les persones que viuen en el Pirineu i en la defensa del territori i el medi ambient.

Finalment destacar que en el Ple d’avui el Síndic Municipal de Greuges ha presentat la seva Memòria corresponent a l’any 2021. En total es van registrat durant l’any passat 370 actuacions, majoritàriament corresponents a consultes i assessoraments, però entre les quals també hi ha 40 queixes directes de la ciutadania en relació a l’acció del govern municipal. El nostre regidor ha tornat a demanar, com ja ha fet en ocasions anteriors sense gaire sort, que es separin, des d’un punt de vista estadístic, les queixes de la resta d’actuacions, bé siguin aquestes consultes, assessoraments o mediacions. D’aquesta manera els grups a l’oposició podrien tenir una fotografia més acurada d’aquelles problemàtiques de la ciutat que s’acaben convertint en queixes.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »