→ 22 de febrer de 2022.  Ple municipal

Aprovada la nostra proposta per demanar als bancs que millorin l’atenció personalitzada, especialment a la gent gran, i que informin sobre els comptes socials  

Darrerament s’està parlant molt de la falta d’atenció que reben les persones quan van a una entitat bancària, en especial les persones d’edat avançada. És el que es coneix com a bretxa digital, però la bretxa digital no només afecta a la gent gran, també afecta a persones que tenen limitacions físiques o, simplement, tenen falta de coneixements o aptituds al moment d’haver de tractar amb un caixer automàtic.  Hi ha també una altra bretxa digital que afecta a les persones amb poc recursos. És per això que hem presentat la proposta, per instar als bancs que operen a la nostra ciutat perquè revisin els seus protocols d’atenció al públic, especialment a les persones d’edat avançada, i també per fer un seguiment del compliment que fan les entitats bancàries en relació als comptes socials. Des de Serveis Socials cal fer una campanya d’informació i sensibilització sobre l’existència dels comptes corrents socials per garantir que cap persona usuària quedi exclosa.

També s’ha aprovat l’altra de les nostres mocions, aquesta a favor de l’últim acord estatal en matèria laboral i de l’estabilitat laboral assolit en el marc del diàleg social. Un acord que, entre els seus elements centrals, hi trobem un canvi substancial en la cultura de les relacions laborals d’aquest país, i és que el contracte indefinit passa a ser la norma general mentre que el contracte temporal es converteix en l’excepció a la norma, just el contrari del que ha passat els darrers 10 anys . Aquesta era una moció clarament a favor de l’estabilitat en l’ocupació on es demanava disposar d’un Observatori municipal; una eina que ens permetria recopilar informació, no només sobre la tipologia dels contractes, sinó també sobre altres aspectes i d’aquesta manera poder analitzar millor les variables laborals del municipi; tot plegat amb l’objectiu de facilitar i orientar el disseny de les polítiques socials i d’ocupació a nivell local.

El Ple també ha aprovat, provisionalment, la modificació puntual del planejament urbà que fa referència a la construcció del nou aparcament en el sector de la carretera de Tossa. En aquest punt la nostra formació s’ha abstingut, entre altres coses, perquè encara no es coneix el projecte final. En la seva intervenció, el nostre regidor s’ha mostrat preocupat perquè el projecte significarà trasplantar una vintena d’arbres catalogats i ha recordat que els últims arbres catalogats que s’havien de trasplantar en aquesta ciutat al final van acabar talats.

El govern ha portat ha debat el seu Pla normatiu per aquest any. El nostre grup s’ha abstingut en la votació i ha lamentat que, un any més, no es faci una actualització del ROM (Reglament Orgànic Municipal), més encara quan en el mandat anterior ja es va fer molta feina en aquest sentit. Desconeixem quins són els motius pels quals el govern es nega, any rere any, a la revisió i actualització d’aquest reglament.

El Ple també ha aprovat les consideracions de la comissió del nomenclàtor, a destacar:  posar el nom de Maria Pou Bosch a un vial que hi ha a tocar el camí de la Caleta, posar el nom de Maria Duran Arpa a un petit carrer que hi ha entre el C/Conca i el C/Guadalajara i que fins ara no tenia nom, i batejar l’espai que hi ha dins dels Jardins Juli Garreta (allà on hi ha el monument a Juli Garreta) com Espai de la Sardana.

Finalment ens felicitem perquè, per fi, en aquest Ple s’ha formalitzat la constitució de la comissió de treball que haurà d’abordar l’actualització d’un nou reglament de participació dels regidors, regidores i grups municipals en els mitjans d’informació i difusió municipals, com són l’emissora municipal, el butlletí #Guíxols, la plana web i les xarxes socials. Veurem, ara, com es desenvolupa la feina a fer.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »