→ 17 de febrer de 2022. Comissions informatives

Proposem disposar d'un Observatori sobre l'ocupació a Sant Feliu de Guíxols

Avui s’han tornat a reunir les comissions informatives per dictaminar aquells temes que aniran al Ple de dijous vinent.  En l’àmbit de territori el govern portarà a debat l’aprovació provisional d’algunes modificacions del planejament urbà, totes elles són modificacions que amb anterioritat ja van passar pel Ple per a la seva aprovació inicial. Són les del àmbit “Sant Pol més lluny”, la de la carretera de Tossa com a conseqüència de les obres a partir de la construcció del nou aparcament i la de la zona industrial de Bujonis.   En aquest Ple serà on es formalitzarà la constitució de la comissió de treball que haurà d’abordar l’actualització d’un nou reglament de participació dels regidors, regidores i grups municipals en els mitjans d’informació i difusió municipals, com són l’emissora municipal, el butlletí #Guíxols, la plana web i les xarxes socials. També es portarà a debat el Pla Normatiu 2022 i la bonificació del 95% de l’IBI en aquells habitatges que es destinen a lloguer social.

En l’apartat de les mocions i propostes, el nostre grup ha presentat dues. La primera per combatre la bretxa digital i exigir un millor tracte de les entitats bancàries cap a les persones. Això inclou a les persones d’edat més avançada i també totes aquelles que pateixen una malaltia, tenen limitacions físiques o, simplement, tenen falta de coneixements al moment d’haver de tractar amb un caixer automàtic. La moció també vol que es faci a la ciutat una campanya d’informació i sensibilització sobre l’existència dels anomenats “comptes corrents socials” i que Serveis Socials ho expliquin a les seves persones usuàries.

La segona de les mocions és per donar suport al diàleg social i a l’acord que en matèria laboral van assolir els sindicats, la patronal i el govern el passat mes de desembre. Aquest és un acord que tindrà un incidència molt important en l’estabilitat de l’ocupació, també a Sant Feliu de Guíxols. Si ens fixem en la nostra ciutat, durant l’any 2021 es van signar 4.205 contractes laborals, dels quals l’immensa majoria (3.224) van ser temporals. Aquest nou marc de relacions laborals, que aposta per l’estabilitat laboral i dóna prevalença a l’ocupació estable en la contractació, ens a de permetre capgirar aquesta situació de temporalitat. En aquest sentit, la moció proposa disposar d’un observatori municipal sobre l’ocupació que ens permeti recopilar informació, no només sobre la tipologia dels contractes, sinó també sobre altres aspectes i d’aquesta manera poder analitzar millor les variables laborals del municipi; tot plegat amb l’objectiu de facilitar i orientar el disseny de les polítiques socials i d’ocupació a nivell local.

 

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »