Aprovada la nostra proposta de bonificació per ús de la Deixalleria

Aprovada la nostra proposta de bonificació per ús de la Deixalleria

La proposta té com a objectiu principal fomentar el reciclatge i, al mateix temps, compensar en part els augments del rebut de les escombraries (7% per a l'any vinent).

A partir de la proposta que vam presentar en l’últim Ple i que va ser acceptada pel govern, l’ordenança que regula les taxes pel servei de recollida, transport i tractament de residus tindrà unes bonificacions en el rebut que aniran en funció de l’ús freqüent que es faci de la Deixalleria Municipal. No obstant, aquestes no seran d’aplicació fins que no s’hagi fet una revisió del reglament de la instal·lació, prevista inicialment per a l’any vinent.

La proposta té com a objectiu principal fomentar el reciclatge dels residus que no disposen de contenidors a la via pública i, al mateix temps, poder compensar en part els augments del rebut (per a l’any vinent el rebut de les escombraries pujarà gairebé un 7%).

La idea vincula directament la quantia de la bonificació amb l’ús que es faci de la Deixalleria. D’aquesta manera es proposa, per exemple, un 5% de bonificació en el rebut per a 3 usos, un 10% per a 4 o 5 usos, un 15% entre 6 i 9 usos i un 20% de bonificació o descompte en el rebut a partir de 10 usos. El càlcul, lògicament, es faria sobre l’any anterior i a efectes de control s’haurien d’articular algunes premisses, com per exemple:

-Que només es comptabilitzarien les aportacions de residus d’un pes mínim de 2 Kg (pes total conjunt de tots els residus aportats)

-Que cada aportació de residus no seria divisible, és a dir, només podria ser assignada a un habitatge.

-Que no es podran considerar com a aportacions diferents aquelles que s’hagin realitzat en un mateix dia.

En definitiva pensem que pot ser una mesura que ens ajudi a recuperar uns nivells òptims de reciclatge, sobretot perquè ens trobem lluny (42%) del mínim que seria acceptable (50%) i també perquè el fet que el govern municipal hagi decidit unilateralment prescindir del servei de la deixalleria mòbil tampoc hi ajuda.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »