→ 22 de juny de 2021. Ple municipal

El nostre grup lamenta que la gran majoria de la poca oferta que hi ha a la ciutat de lloguer per tot l’any, no compleixi amb els requisits de preu que estableix la llei i ha instat al govern perquè faci un control més efectiu al respecte

El Ple d’avui ha aprovat, a proposta del govern, reduir les hores màximes d’estacionament a les zones blaves, deixant dues hores en el casc urbà i tres a la zona de Sant Pol.  El nostre grup entén que la reducció en el casc urbà (que passa de tres a dues hores) té, clarament, una finalitat de rotació de vehicles que afavoreixi el comerç i el fet de poder anar a fer gestions en el centre; en aquest sentit, compartim la proposta. No obstant, no compartim la reducció que s’ha fet a Sant Pol (que passa de quatre a tres hores) en tractar-se d’una zona d’accés i gaudi de la platja, amb una casuística ben diferent a l’urbana. Reduir el temps màxim d’aparcament en aquella platja només servirà perquè la gent acabi traient un nou tiquet just abans de finalitzar l’anterior, o bé, que el visitant se’n vagi emprenyat  en el cas que la màquina, al repetir matrícula, no li permeti treure’n un de nou. La nostra proposta, en aquest espai concret de Sant Pol, va ser deixar-ho amb el temps màxim que hi havia fins ara. Proposta que no ha estat atesa i per això hem fet una abstenció.

Un altre punt important de l’ordre del dia ha estat la aprovació de la proposta presentada pel nostre regidor perquè la ciutat renovi la seva condició d’àrea de mercat d’habitatge tens. Cal recordar que aquest és un requisit imprescindible perquè a Sant Feliu de Guíxols li sigui d’aplicació l’índex de referència que regula els preus màxims de lloguer. Malgrat el vot favorable del govern, el nostre regidor ha lamentat que la gran majoria de la poca oferta que hi ha a la ciutat per tot l’any no compleixi amb els requisits de preu que estableix la llei, i ha instat al govern municipal perquè faci un control més efectiu al respecte. Tanmateix, ha tornar a reivindicar que es limiti el nombre de pisos d’ús turístic com una mesura per potenciar el lloguer tot l’any.

El Ple també ha aprovat la nostra proposta perquè la ciutat s’adhereixi de manera activa al programa Viopet, que aborda la problemàtica dels animals de companyia de dones víctimes de violència masclista. Els recursos socials d’acollida per a dones víctimes de violència, no poden acollir també els seus animals. Això fa que sovint la situació de violència i desemparament de la dona es vegi prolongada en el temps,  ja que el vincle emocional i afectiu amb l’animal és molt gran i sovint les víctimes no els volen deixar sols amb el seu agressor.  Viopet és, en definitiva, un programa d’acollida dels animals de dones víctimes de violències masclistes.

Altres qüestions que s’han aprovat en el Ple han estat: la reelecció de Josep Rius com a Síndic Municipal de Greuges, diferents suplements de crèdit per atendre qüestions derivades del pressupost ordinari i del Pla de Contingència Covid, la aprovació inicial del projecte de reparació dels desperfectes que hi ha en el camí d’accés a la zona de bany de Can Rius que va cap a Sang i Fetge, l’adhesió de la ciutat a la xarxa d’espais de memòria democràtica i dues mocions del grup de ERC, una sobre el reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal i una altra en contra de la nova normativa estatal que regula la pesca d’arrossegament en el Mediterrani.

Finalment, en l’apartat de precs i preguntes, el nostre regidor ha argumentat, ho ha fet per segona vegada -la primera va ser el setembre de l’any passat-, la idoneïtat que la ciutat s’adhereixi a l’AMEP (Associació de Municipis per l’Energia Pública). També s’ha interessat per la queixa d’alguns veïns i veïnes dels carrers Bruc i Mascanada pel trànsit de camions de gran envergadura i tonatge que pateix aquella zona urbana. Un trànsit que sovint es produeix en unes hores poc convencionals i que, a banda de contaminació acústica, acostuma a generar retencions i embuts quan aquesta circulació és en hores més convencionals. El govern ha tirat pilotes fora dient que aquest és un problema que ha de solucionar l’industrial que fa portar els camions, malgrat reconèixer que de moment no li han acceptat cap de les propostes que ha plantejat.

 

 

 

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »