→ 17 de juny de 2021. Comissions informatives

Hem instat al govern municipal perquè faci la renovació de la declaració de la ciutat com a àrea de mercat d’habitatge tens, i d'aquesta manera poder regular el preu màxim del lloguer

Avui s’han reunit les respectives comissions informatives per dictaminar sobre aquells assumptes que aniran al Ple d’aquest mes de juny, que es farà el proper dimarts dia 22.

El nostre grup ha recuperat una proposta que va quedar pendent en el Ple del mes anterior. Es tracta de donar suport i participar del projecte VIOPET, que és un programa d’ acollida per a animals de companyia de dones víctimes de violència masclista. És sabut que el vincle emocional i afectiu de les víctimes amb els seus animals és sovint explotat pels maltractadors com un xantatge que les obliga a romandre al domicili. L’amenaça d’agredir els animals de companyia és un element habitual que terroritza a les víctimes i les fa encara més vulnerables davant l’agressor, fet que comporta que sovint retardin la decisió de denunciar i abandonar el domicili. VIOPET el que fa és garantir una acollida, confidencial i segura, per aquests animals durant el temps que sigui necessari.

Una altra de les propostes que hem presentat és perquè el govern municipal sol·liciti la renovació de la condició de Sant Feliu de Guíxols com a ciutat amb mercat d’habitatge tens. Recordem que aquesta és una condició essencial per poder regular els preus del lloguer en el municipi i que, tal i com determina la Llei 11/2020, els municipis interessats han de sol·licitar o renovar aquesta condició davant l’Oficina d’Habitatge de la Generalitat.

El Ple també tractarà sobre altres qüestions, com per exemple, la reelecció de Josep Rius com a Síndic Municipal de Greuges, l’adhesió de la ciutat a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, l’aprovació inicial de noves obres per a la reparació dels desperfectes ocasionats pel temporal Glòria, una modificació de l’ordenança que regula l’estacionament de vehicles en zona blava (la limitació màxima actual de 3 o 6 hores, en funció del lloc, passarà a ser de 2 o 3 hores), o finalment la modificació de l’article 195 del POUM, pel que fa referència al sector Bujonis Industrial Sud i la implantació de noves activitats en aquells sòls industrials ja desenvolupats.

Abans de les comissions, i en un Ple extraordinari, s’ha aprovat destinar 69.000 euros al reforç d’estiu en el contracte del servei de neteja viària i recollida de residus; un reforç que no fa més que validar la nefasta gestió del govern municipal en el tema del nou contracte de les escombraries, un contracte caducat des de fa cinc anys i que actualment continua en licitació després de tot seguit de despropòsits.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »