Breu balanç de dos anys

Breu balanç de dos anys

Hem de lamentar que aquesta primera meitat de mandat no hagi servit per concretar a la ciutat cap millora sustancial en temes socials ni ambientals

Fa pocs dies que es van complir dos anys des de les últimes eleccions municipals i que, en el nostre cas, van servir per revalidar la nostra presència a l’Ajuntament amb un regidor, en Jordi Lloveras. Durant aquest temps hem conjugat el nostre paper a l’oposició, amb la clara voluntat de sumar inèrcies quan, per exemple, ha calgut unir esforços i propostes per tirar endavant els dos plans de recuperació de la ciutat conseqüència de la pandèmia i de la crisi de la Covid.

Al llarg d’aquests primers dos anys de mandat hem presentat un total de 30 mocions i/o propostes i també 47 interpel·lacions al govern, moltes d’elles procedents de preguntes que ens heu fet.   S’ha de dir que, en el cas de les interpel·lacions o preguntes i com acostuma a ser habitual, se’ns ha donat llargues en la majoria de les respostes.  En relació a les 30 mocions i/o propostes, el resum seria el següent:

-resoltes favorablement: 18

-pendents d’aplicació: 3 (es van aprovar, però encara no s’han tirat endavant)

-resoltes negativament: 7

-resten pendents de votació:  2 (el govern ens va demanar més temps per estudiar-les)

A banda de les pròpies iniciatives del grup, la nostra formació s’ha mostrat contrària a algunes de les decisions preses pel govern Motas, com per exemple són:

-L’ increment de la despesa municipal en salaris per a dedicació exclusiva (l’actual govern va passar de 3 a 4) i la contractació d’un càrrec de confiança per un cost total de 71.000 €/any en dedicació parcial.

-L’ augment de l’IBI en un 3,92% sabent que prèviament havia sol·licitat una revalorització de les bases imposables, qüestió que a la pràctica va significar un augment real en l’IBI d’un 6% de mitja per a la majoria de famílies.

-La deficient gestió en el contracte de les escombraires (avui igual d’ empantanegat que durant el mandat anterior).

-La nul·la preocupació en temes d’habitatge públic (tot el seu balanç en dos anys se cenyeix a un contracte amb la SAREB per a la cessió de 9 pisos durant 4 anys -a data d’avui aquests pisos continuen sense estar incorporats a la borsa de lloguer social-).

-La poca visió estratègica en temes de transició energètica rebutjant (sistemàticament en cada debat pressupostari) la nostra reiterada proposta per a l’ instal·lació de plaques fotovoltaiques en els edificis i equipaments públics; i també, rebutjant l’adhesió del municipi a l’AMEP.

-La poca predisposició mostrada en la defensa del paisatge natural del nostre litoral i la intenció mostrada, àmpliament rebutjada per la nostra formació, de portar el Pla Director Urbanístic Costaner als jutjats.

La gent de Guíxols des del Carrer- En Comú Podem creiem en un municipalisme que reivindiqui el món local com espai de canvi social, de transformació, i que vagi més enllà de la consideració de l’ajuntament com una mera administració de gestió. Fugim de personalismes i volem una realitat municipal on valors com la solidaritat, la cooperació i el feminisme tinguin un paper protagonista. Un municipalisme on les inversions es dirigeixin, no cap a la consecució de grans obres per a satisfer egos personals, sinó cap a la consecució del control sobre la gestió dels serveis públics, la garantia dels drets bàsics i l’establiment d’una economia justa que doni sortida  a les necessitats de totes les persones.  En definitiva, un municipalisme compromès amb la defensa de les persones, del territori i del medi ambient. Amb això hem estat fins ara, i amb això continuem.

Gràcies pel vostre seguiment i el vostre suport. Seguim!

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »