→ 27 de maig de 2021. Ple municipal

Hem de lamentar que la nova ordenança de tinença i control d'animals no doni sortida a algunes deficiències històriques que en matèria d'animals té el nostre municipi

El Ple d’avui ha aprovat la nova ordenança de tinença i control d’animals. És evident que aquest nou text millorarà notablement el que hi havia fins ara, bàsicament perquè l’actual tenia més de trenta anys. La seva aplicació incorporarà qüestions prou importants com són l’obligació inequívoca de censar i posar xip a tots els animals de companyia, no només els gossos sinó també els gats; la col·laboració amb la Fundació Fauna per teixir una xarxa de persones voluntàries que tinguin cura i control de les colònies de gats; la aplicació d’un protocol a seguir quan  una persona es troba un animal perdut o ferit a la via pública; o el fet que s’hagi millorat i endreçat l’espai i les gàbies on aquests animals són guardats fins que els venen a recollir.

Per contra cal lamentar, i d’aquí la nostra abstenció en la votació final, que no s’hagi aprofitat aquest nou text per actualitzar algunes de les deficiències que el nostre municipi té en matèria d’animals, com per exemple, no disposar d’un espai permanent a la platja per passeig i gaudi de gossos o millorar el control sanitari que es dóna a les colònies de gats.

En el tema de disposar d’un espai permanent a la platja, i al llarg de tot el temps que ha durat el treball de la comissió d’estudi, hem articulat fins a tres propostes diferents d’espais i cap d’elles ha estat atesa, evidentment en una clara falta de voluntat política per tirar-ho endavant. La proposta que fa el govern, de dir que habilitarà una de les cales del municipi, està fora de lloc donada la peculiaritat i l’accés de les nostres cales.

En el tema del control sanitari als gats ferals pensem, i d’aquesta manera ho hem exposat, que no és adient vincular el nombre d’esterilitzacions a un pressupost anual, sense tenir en compte el nombre total de gats a esterilitzar. Una colònia controlada és una colònia estabilitzada quan el nombre de gats esterilitzats arriba al 80%. Aquest hauria de ser l’objectiu del primer any, és a dir, pràcticament el doble de les 90 esterilitzacions programades pel 2021. Tanmateix, també hem de lamentar que el govern no hagi volgut actualitzar partides pressupostàries per destinar-les a campanyes anuals per a desparasitar els gats (de cucs i puces) i vacunar els més joves (contra la leucèmia i la sida felina). Una colònia controlada ha de ser també una colònia sana on quedi garantit el benestar dels animals.

El Ple també ha aprovat el Pla de Contingència i Recuperació Covid 2021, que haurà de donar continuïtat al que es va aprovar l’any passat. El Pla, valorat en 1.260.000 euros, és fruit del consens de tots els grups municipals i es divideix en dos grans blocs: despeses sobrevingudes i suport a la ciutadania. En un post diferenciat farem un anàlisi detallat.

En l’apartat de precs i preguntes ens hem interessat per la recuperació del camí de ronda que va de Can Rius fins el mirador de les Remendadores i que actualment es troba tancat. Hem de recordar que aquest tram és un espai públic que forma part d’una vella lluita per a la seva recuperació que el nostre grup històricament ha reivindicat. També ens hem tornat a interessar per l’aigua estancada que es forma al final del tram de la riera de Tueda, just després de la rotonda de la carretera de Palamós. Problemes de brutícia, olors i sobretot de ser un niu de mosquits amb l’arribada de les temperatures altes.  En els dos casos, i com acostuma a ser habitual, la resposta de l’Alcalde ni ha concretat ni ha aclarit res.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »