→ 18 de juny de 2020. Comissions Informatives

Exigim un nou model de qualitat a les residències de gent gran amb l’objectiu de millorar el que tenim i, sobretot, de prendre mesures perquè això que ha passat no es torni a repetir

Avui, i de manera ja presencial, s’han celebrat les comissions informatives per dictaminar aquells temes que dijous vinent aniran al ple del mes de juny. La nostra formació ha plantejat dues mocions i dues propostes. La primera de les mocions és per demanar a la Generalitat que redefineixi el model en la gestió de les residències i l’atenció a la gent gran. Malauradament, l’experiència viscuda per aquest col·lectiu a partir de la pandèmia ens hauria de fer reflexionar i servir com  experiència. En aquest sentit, creiem que el Govern no pot demorar més l’impuls cap a un nou model de qualitat a les residències amb l’objectiu de millorar el que tenim i, sobretot, de prendre les mesures que correspongui perquè això que ha passat no es torni a repetir; és evident que a Sant Feliu de Guíxols hem fet les coses bé, segurament també hem tingut una mica sort, o com a mínim la sort que no han tingut altres residènces, però això no ens ha de fer oblidar els efectes mortals que la pandèmia ha tingut en nombroses residències.

L’altra de les mocions fa referència a la Renda Garantida de Ciutadania. Ara que el govern central ha aprovat l’Ingrés Mínim Vital, hem d’evitar que el govern d’aquí, amb l’argument que ja tenim la prestació de l’Ingrés Mínim, caigui en la temptació de voler retallar la Renda Garantida. Just al contrari, les dues han de ser complementàries. Per això proposem enfortir la Renda Garantida de Ciutadania perquè, dins dels llindars establerts, es pugui arribar a més persones i de millor manera.

Sobre les propostes que portarem al Ple una fa referència a treballar un Pla Integral de Voreres que contempli i pauti un seguit d’actuacions com són la construcció de vorera en aquells trams transitats amb regularitat i on actualment no n’hi ha, la progressiva eliminació dels obstacles que dificulten el caminar per les voreres, la revisió de les rampes existents, per exemple, davant els pasos de zebra, o la revisió de les voreres malmeses per l’aixecament de les arrels dels arbres. L’altra de les propostes, també sobre vialitat, fa referència a una actuació en matèria de seguretat viària per demanar que es pinti i senyalitzi un pas de zebra a la cruïlla entre el C/ Guardiola i la Ctra de Sant Pol, que hauria de ser un pas previ a la construcció de vorera en el tram que falta.

Les comissions d’avui també han dictaminat sobre l’aprovació definitiva de les contribucions especials per a la urbanització del C/ S’Adolitx, una proposta de dinamització cultural de la caseta del Salvament i els contractes per a la licitació dels serveis de conservació, millora i manteniment de les zones verdes. També s’ha informat que el proper 29 de juny començaran les obres d’ampliació de la vorera del Passeig del Mar, des del començament fins a l’alçada de la Rambla. Finalment, el govern portarà al Ple una moció per a una organització equitativa dels alumnes de P3 a la ciutat, en relació a la proposta del Departament d’Educació de no augmentar en una les línies d’educació pública a la ciutat, més encara, en un moment on el curs vinent es presenta especialment complicat per la situació provocada pel Covid.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »