→ 23 d’abril de 2020. Comissions Informatives.

Continuem treballant en la redacció d’un Pla de Contingència Municipal, que sigui un compromís ferm cap a la seva gent en la lluita contra l’escletxa social i les desigualtats que generarà la crisi.

Avui, de manera telemàtica, s’han celebrat les comissions informatives per dictaminar aquells temes que dijous vinent, també de manera telemàtica, aniran al ple del mes d’abril. En el tema de les mocions, el nostre grup en presentarà una per demanar al govern central que, com ja han fet altres països del nostre entorn, s’aprovi una regulartització extraordinària d’un any per a les persones migrades que, per diferents motius, es troben actualment en situació irregular. D’aquesta manera, i durant aquest període de temps, aquestes persones tindran opcions d’accedir a qualsevol de les ajudes socials que el govern estatal ha posat en marxa per fer front a la crisi del COVID. Es tracta, simplement, d’atendre a raons humanitàries.

Per altra banda, el govern ha informat que portarà al Ple la proposta de crèdit extraordinari per valor de 50.000 euros per a la compra de material per a la protecció de la salut pública amb motiu de la situació d’emergència sanitària. També portarà al Ple una proposta de moficiació del servei de neteja i recollida selectiva per part de l’empresa Cespa, ja que degut a la crisi del COVID ha canviat tant l’execució del contracte com les condicions de prevenció de riscos laborals. Finalment la Junta de Portaveus ha continuat treballant, i avançant, en la redacció d’un Pla de Contingència Municipal que sigui un compromís ferm de la ciutat cap a la seva gent en la lluita contra l’escletxa social i les desigualtats que generarà la crisi.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »