→ 19 de març de 2020. Comissions Informatives

El nostre suport i col·laboració a les mesures que des de l'Ajuntament s'estan impulsant per la situació de la crisi sanitària del COVID-19

Avui, de manera telemàtica, s’han celebrat les comissions informatives per dictaminar aquells temes que dijous vinent, també de manera telemàtica, aniran al ple del mes de març. Abans de res, el nostre suport a les mesures econòmicas que el Decret d’Alcaldia va aprovar el passat dia 17, entre elles, bonificar les taxes d’ocupació de via pública i les relacionades amb activitats comercials i industrials, deixar sense efecte el cobrament de la zona blava, suspendre el cobrament dels rebuts domiciliats de l’impost de vehicles i no cobrar els rebuts domiciliaris dels serveis no prestats, com l’escola de música o les escoles bressol. També reconèixer i agraïr, públicament, la feina que aquests dies estant fent tots els treballadors i treballadores públics de la nostra ciutat, i d’una manera molt especial, el personal sanitari i de serveis socials; així com l’iniciativa “solidaritat i voluntarietat contra el coronavirus” que l’Ajuntament i la Creu Roja han posat en marxa. A banda d’això, la nostra formació ha tornat insistir en la necessitat de garantir que no hi hagi cap desnonament a la nostra ciutat -tampoc de lloguer- i que es garanteixi la liquiditat la liquiditat de les empreses contractistes i el manteniment dels llocs de treball. A més, ens sumem a la demanda que es redueixi l’IVA cultural a zero.  La crisi del coronavirus no només és una emergència sanitària, també és una emergència econòmica i social i hem de fer tot el que estigui a les nostres mans perquè cap persona quedi desemparada.

En un altre moment de les comissions, s’ha donat compte dels decrets de liquidació pressupostària de l’exercici 2019. El govern també ha plantejat aprovar inicialment un nou reglament regulador del servei de taxi del nostre municipi. També dues modificacions puntuals del POUM en referència als articles 60 (densitat d’habitatges referida a l’edificació) i 98 (regulació de l’ús comunitari). Les modificacions estan encaminades a consolidar en el municipi els projectes, present i futurs, sobre el cohabitatge sènior.

La nostra formació ha presentat una moció sobre l’última sentència del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en referència a Turispania i la seva afectació sobre la zona de Can Rius. Guíxols des del Carrer – ECP considera que revocar la sentència de 2016, com ha fet ara el TSJC, és un pas enrere en els drets comunitaris i col·lectius de la nostra ciutat; primer, perquè la decissió és contrària a la normativa europea i estatal sobre la protecció i els usos dels espais costaners i les platges, i segon, perquè la concessió de Turispania SA està caducada des de l’any 2018 i, per tant, la revocació de la sentència arriba fora de temps. Per això proposem que la ciutat presenti, davant el Tribunal Suprem, un recurs de cassació per motiu d’interès rellevant donat que la revocació de la sentència afecta al dret fonamental de llibertat de circulació de les persones.

Finalment, el nostre grup ha presentat dues propostes més: una sobre l’elaboració d’un Pla integral de voreres a la ciutat i l’altra referent a una actuació en matèria de seguretat viària per fer en el carrer Guardiola. Aquestes dues propostes han quedat damunt la taula, és a dir en “standby”, fins que passi l’actual situació d’emergència sanitària.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »