→ 19 de febrer de 2020. Comissions Informatives

El nostre grup tornarà a insistir en la necessitat de regular els pisos d'ús turístic i fomentar un lloguer assequible tot l'any

Ahir dimecres es van reunir les respectives Comissions Informatives per dictaminar aquells temes i assumptes que aniran al ple d’aquest mes de febrer. En aquest sentit, el govern portarà una modificació puntual del planejament urbà per modificar l’ordenació de nous àmbits d’exempció i prohibició de reserves mínimes per aparcaments; aquesta és una mesura que abastarà a la zona centre de la ciutat i que pretén estendre la prohibició de construcció d’aparcaments en uns espais que, en un futur, es preveuen siguin convertits en zona vianants. També anirà al Ple un tema relacionat amb la Policia Local, concretament una modificació en la relació de llocs de treball d’una plaça de Sots-inspector/a que sortia amb una escala de titulació que no li corresponia. A partir d’aquí quedarà definida la convocatòria per a una plaça de Sots-Inspector/a que serà la que assumirà el comandament del cos; quedant la plantilla configurada per 1 Sots Inpector/a, 2 Sergents, 4 Caporals i 30 Agents. Un altre tema que anirà a debat seran les bases de concurrència per a subvencions a les entitats i organitzacions de la ciutat. En quant a mocions, n’hi hauran dues. Una d’ERC per a la commemoració del 8 de març i una nostra per aprovar una moratòria durant aquest any en l’atorgament de noves llicències per a habitatges d’ús turístic. Pensem que aquesta és una mesura més per lluitar contra la falta d’oferta d’habitatge de lloguer a la nostra ciutat, més encara quan l’oferta de pisos turístics arriba ja al miler. Finalment el nostre grup també portarà al Ple les al·legacions que presentarem al Pla Director Urbanístic de la Costa Brava, amb la voluntat que aquelles formacions polítiques que ho desitgin s’hi puguin sumar.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »