→ 23 de gener de 2020. Comissions Informatives

L'IBI pujarà més del que va dir inicialment el govern municipal

Avui, en el decurs de les reunions de les comissions informatives, hem confirmat de primera mà el que intuïem el passat 28 de desembre quan es va publicar la relació d’ajuntaments que havien sol·licitat una revisió cadastral i el nom de Sant Feliu de Guíxols apareixia entre ells. D’aquesta manera els valors cadastrals pujaran un 3% en tot el terme municipal, de manera que la pujada de l’IBI del 3,92% anunciada pel govern municipal (TSF-PSC) el passat mes d’octubre se situarà, en realitat, entre el 6 i el 7%, doncs el valor de la base imposable serà més gran que en anys anteriors i, per tant, l’augment del 3,92% no s’aplicarà sobre la mateixa base sinó sobre una de superior. El nostre grup lamenta la manera opaca d’actuar per part del govern i el fet que amagués aquesta informació, ja no només en el debat de les ordenances fiscals d’octubre o en el del pressupost (que es va fer pocs dies abans de sortir publicada la revisió cadastral), sinó que l’amagués des del passat mes de juliol quan va decidir demanar unilateralment aquesta revaloració municipal dels valors cadastrals. En aquest sentit, el nostre regidor ja ha anunciat que Guíxols des del Carrer-En Comú Podem votarà a favor de la proposta que ERC portarà al Ple perquè es mantingui aquest any el tipus anterior del 0,991%, tenint en compte que ja haurem de pagar més en assumir el cost de l’increment del valor cadastral dels immobles.

Per altra banda, hem anunciat que portarem al Ple dues noves propostes. La primera és perquè es faci un manteniment, arranjament i ampliació dels panells informatius d’índole cultural i patrimonial que tenim a la ciutat, alguns d’ells en molt mal estat. La segona és una moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) d’inhabilitar al President de la Generalitat. Considerem que la JEC és un òrgan administratiu i no jurisdiccional, per tant no pot adoptar segons quines resolucions, i ens refermem en la postura que qualsevol decisió s’ha de fer amb respecte a l’Estatut i al Parlament. Un altre tema que anirà al Ple serà el Pla Normatiu pel 2020 i la baixa de drets pendents d’exercicis tancats i anteriors. Finalment, el govern ha anunciat que en breu es posarà en marxa un nou servei de transport públic amb tres autobusos d’anada i tornada (matí, migdia i vespre) entre Sant Feliu de Guíxols i l’Hospital Santa Caterina, ubicat al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »