→ 19 de desembre de 2019. Ple Municipal

Aprovades les nostres dues mocions: per estudiar un programa de masoveria urbana i per combatre de manera preventiva la ludopatia.

El Ple d’aquest mes ha aprovat les dues mocions que el nostre grup portava a debat. Una, per combatre de manera preventiva la ludopatia. Les problemàtiques relacionades amb les addiccions al joc tenen un impacte molt negatiu i greus conseqüències socials en la població, especialment entre les persones més joves i, paradoxalment, també entre les classes populars amb menys recursos. Aquests operadors d’apostes, tant on line com en salons de joc, insereixen gran quantitat de publicitat en esdeveniments esportius, especialment en les retransmissions esportives utilitzant a estrelles de l’esport professional per animar la gent a apostar. Un sistema de joc molt addictiu i amb molt publicitat darrera. La publicitat arriba a les classes treballadores i populars i els anima a arriscar les seves rendes guanyades en treballs precaris. També afecta especialment a la joventut, sacsejada per la falta d’expectatives i per un futur estable. En els últims anys l’augment del joc d’apostes entre els més joves s’ha disparat de manera considerable i la ludopatia s’ha disparat entre el segment de població més jove. Per aquesta raó hem plantejat un seguit de mesures tant a nivell municipal, redactant una ordenança que reguli la implantació de salons i locals d’apostes en el nostren municipi, principalment, al voltant d’espais freqüentats pel jovent com són els centres educatius, esportius i associatiu; com a nivell estatal instant als governs perquè prohibeixin els anuncis d’apostes de joc (de la mateixa manera que, per exemple, es fa amb el tabac o l’alcohol).

La segona de les nostres mocions era per fer un estudi sobre la implantació d’un programa municipal per promoure la masoveria urbana en el nostre municipi. L’estudi es farà, tot i que es vincularà al Pla Local d’Habitatge que està treballant el govern.  Sant Feliu de Guíxols té un problema greu d’accés a l’habitatge assequible i des de la formació dels comuns sempre hem defensat que la seva solució passa per afrontar el problema de manera integral a partir de quatre eixos:

-Apostar per la compra i/o construcció d’habitatge de titularitat municipal i reforçar la borsa de lloguer social.

-Millorar l’estat actual dels habitatges més vells i buits i donar-lis una sortida habitacional.

-Garantir el bon ús de l’habitatge (per exemple, evitant que se substitueixi l’ús d’habitatge permanent per ús turístic).

-I redactar un nou Pla Local d’Habitatge que inclogui la prevenció de l’exclusió residencial.

El programa de masoveria urbana correspondria al segon grup d’accions a desenvolupar, el de donar ús a habitatges buits i vells.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »