→ 30 de maig de 2019. Ple Municipal. Nota del grup

Últim Ple de la legislatura 2015-2019

Últim Ple de la legislatura, amb pocs punts a l’ordre del dia.  Un per ratificar el plec de condicions per a la contractació de la gestió del festival Porta Ferrada a partir del 2020 i fins el 2023. Es tractava d’afegir dues obligacions addicionals que no estaven incloses en el Ple extraordinari que es va fer el passat dia 24 quan es va aprovar el plec de condicions. El nostre regidor, igual que llavors, ha lamentat que totes les valoracions del plec siguin fetes a partir d’uns criteris automàtics, més encara quan ens trobem davant d’una activitat cultural i artísitca. Nosaltres entenem que el plec hauria de contemplar també uns criteris subjectius de valoració fets en funció d’un judici de valor, lògicament per part de persones entenedores. Finalment, tampoc compartim  que no hi hagi un control públic, és a dir un possible retorn per a la ciutat, sobre el marge de benefici que pot obtenir l’empresa concessionària. Per tot plegat, el sentit del vot del nostre regidor ha estat el mateix que fa una setmana: el d’una abstenció. Un altre punt de l’ordre del dia era aprovar el calendari de festes locals pels propers anys. D’aquesta manera s’ha aprovat que siguin per a l’any 2020: 21 de febrer i 1 d’agost, any 2021: 12 de febrer i 1 d’agost, any 2022: 25 de febrer i 1 d’agost i any 2023: 17 de febrer i 1 d’agost. Finalment s’ha presentat la memòria d’actuacions portades a terme pel Síndic Municipal durant l’any 2018. Guíxols des del Carrer – En Comú Podem comparteix la necessitat que la ciutat disposi d’una Oficina del Síndic, més enllà que sigui un servei útil,  perquè permet copsar allò que més preocupa a la ciutadania i, per tant, jugar un paper rellevant alhora d’apropar la política a la ciutadania.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »