El govern no concreta la seva decisió per a la recuperació dels espais públics

El govern no concreta la seva decisió per a la recuperació dels espais públics

La platja de Can Rius, l'edifici del Palm Beach i el camí de ronda de l'hotel Eden Roc, són concessions d'espai públic que finalitzen el 29 de juliol de 2018.

El govern de la ciutat (TSF-ERC-PSC) ha tombat en el Ple d’avui la nostra proposta per a la concreció de la recuperació de la gestió pública de tres espais emblemàtics de la ciutat.  D’aquesta manera ha mostrat poca voluntat política i poca determinació per començar el nou any reclamant la recuperació d’espais públics, que són de tothom, i que finalitzen la seva concessió privada el 29 de juliol de 2018. Ens referim a les de Touring Comercial, que gestiona l’immoble catalogat com bé d’interès local i que és conegut com el Palm Beach, Turispania, que gestiona la platja de Can Rius, l’embarcador que hi ha i el camí que puja fins el mirador, i la de l’hotel Eden Roc que gestiona el camí de ronda que volteja tot l’hotel. Des de començament de mandat aquest ha estat un dels punts més reivindicats del nostre grup. Cal tenir present que una modificació a la Llei de Costes que va impulsar el PP l’any 2013 permet donar pròrrogues a les concessions existents de fins a 75 anys. Això fa que si aquests espais públics no es recuperen ara, dificilment nosaltres ho veurem. GdC sempre ha manifestat que no hi ha millor manera de defensar el territori i la seva sostenibilitat que fer-ho des de la gestió pública, i en aquest cas hi ha molts arguments per demanar la gestió d’aquests espais. Els coneixem sobradament. La concessió de Touring Comercial, la del Palm Beach, salta a la vista, només cal veure com està l’edifici, cau a trossos. La concessió de Turispania cau pel seu propi pes. L’empresa no està complint una resolució d’instàncies superiors on els hi deien que una part de les places de l’embarcador tenien que ser d’ús públic, mantenen tancat el cami públic que puja fins al mirador i, el que és pitjor, mantenen els cartells prohibitius en una platja que, no cal dir, és un espai públic de primer ordre. I finalment què dir sobre la concessió d’un tall de camí de ronda que té l’hotel Eden Roc. Expedients i més expedients per irregularitats comeses durant anys en aquesta zona que és de domini públic marítim terrestre i que, a més, té servitud de pas sovint no respectada. Cap d’aquestes empreses ha fet mèrits suficients durant els últims 30 anys de concessió per continuar amb la gestió; malgrat això, el govern no ho veu d’aquesta manera i no ha volgut atendre la nostra proposta de presentar per escrit al Departament de Territori de la Generalitat una comunicació expressa de voluntat perquè la ciutat recuperi la gestió de tots aquests tres espais emblemàtics, no només el del Palm Beach, on si ens consta que la ciutat ja ha manifestat per escrit la seva voluntat de recuperar-ne la gestió, sinó també els altres dos. El nostre grup no comparteix l’estratègia del govern de la ciutat d’esperar fins que la Generalitat li demani informe al respecte i, en aquest sentit, el nostre regidor ja ha avançat que té el compromís de Catalunya En Comú-Podem de portar aquesta petició a la Generalitat a través d’una proposta de resolució del Parlament.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »