Una abstenció en els pressupostos municipals

Una abstenció en els pressupostos municipals

Tot i que la nostra formació reconeix l'esforç fet pel govern en aquelles partides destinades a l'atenció de les persones.

En la seva intervenció el nostre regidor, Jordi Lloveras, va recordar que amb un petit augment fiscal a les rendes més altes s’hauria aconseguit encara una millor redistribució i donar una empenta més gran a temes molts preocupants com són el de la falta d’habitatge protegit o la pobresa energètica.

També va lamentar que aquests pressupostos no incorporin cap partida destinada a millorar la reducció en la generació de residus, més encara, després que la ciutat s’adherís a l’estratègia Residu Zero. Lloveras també va recordar que el fet que l’ajuntament es fes soci de Som Energia era un primer pas, però que aquest havia de tenir una continuïtat pressupostària. Va destacar, negativament, la falta de voluntat del govern municipal per obrir un procés de participació ciutadana que permeti poder decidir col·lectivament una part de les inversions previstes per a la ciutat durant l’any vinent. Lloveras també va preguntar per la situació actual del contracte d’abastiment d’aigua potable. GdC entén que l’aigua és un bé comú i que com a tal la seva gestió ha de ser pública, per això va proposar la dotació d’una partida pressupostària que serveixi per auditar el servei i conèixer, entre altres qüestions, quina planificació futura hi ha, si s’estan complint les inversions previstes, com s’estan finançant les amortitzacions o com es descriuen els costos que acaben definint la tarifa. També va lamentar, com ja va passar en el pressupost anterior, no es tingui en compte cap previsió per a la construcció del nou IES. Finalment va criticar que en les partides destinades a Cultura hi hagi hagut una reducció del 3% en relació a l’exercici anterior en totes aquelles partides destinades a les associacions, entitats o tradicions locals. No passa el mateix, per exemple, amb el Thyssen que si veurà incrementades les seves dotacions pressupostàries.

En aquest enllaç trobareu el document sencer amb les nostres valoracions i propostes: https://drive.google.com/open?id=1xSa7yoIPORFS2V3pC5zkB_BbpJn6CKcm

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »