→26 de gener de 2017. Comentaris al Ple. Nota del Grup.

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols informarà sobre el decret de les clàusules sòl a les persones afectades que s’acostin a les dependències municipals.

Aquesta és la primera conclusió després que el Ple Municipal d’avui hagi aprovat per unanimitat la moció presentada conjuntament pel nostre grup i la CUP. En la seva intervenció, el nostre regidor ha denunciat que el decret aprovat és insuficient perquè no elimina les clàusules sòl dels contractes dels prèstecs hipotecaris i perquè les persones afectades haurien de poder recuperar tots els seus diners, sense quitances, amb els interessos que corresponguin, en el menor temps possible i de manera universal o d’ofici. A partir de la moció, l’Ajuntament es compromet a fer un reforç informatiu del dret de les persones afectades per aquest frau, garantint d’aquesta manera una millor defensa dels seus interessos.

En l’apartat de l’addenda de pròrroga de vigència del conveni amb l’empresa Sarfa pel transport escolar, urbà i de proximitat, el nostre regidor ha lamentat que el govern no hagi facilitat dades d’ús dels serveis i ha denunciat mancançes, principalment en els horaris i les freqüencies de pas, demanant que es faci un estudi per conèixer la realitat del servei i les seves possibles millores. L’addenda s’ha aprovat amb els vots a favor del partits de govern, CiU i MES i les abstencions de GdC i la CUP.

S’ha aprovat, per unanimitat, la proposta d’adequació singular dels llocs de treball de la policia local i un acord per a la millora de la seva situació laboral, que inclou un complement específic funcional mensual per prolongar la jornada de treball efectiu per tal de poder oferir un millor servei.

Sobre l’aprovació de l’estudi de viabilitat previ a la concessió d’obra pública per a la construcció d’un aparcament a La Corxera el nostre grup s’ha ratificat en el seu vot favorable. GdC entén que avui, i per raons de costos econòmics, ambientals i per reordenament del trànsit rodat a la zona centre, és més adient la construcció d’un aparcament a La Corxera que no pas foradar el Passeig del Guíxols com proposen altres grups també a l’oposició. L’estudi s’ha aprovat amb els vots a favor de TSF, ERC, PSC i GdC, les abstencions de CiU i el vot contrari de CUP i MES.

L’excessiva durada d’algunes intervencions ha fet que el Ple arribés a la mitjanit i que la nostra proposta, perquè l’Ajuntament garanteixi que tota la informació referent a prestacions i preus dels serveis funeraris estigui degudament publicitada i a l’abast de tothom, no s’hagi pogut debatre per falta de temps i anirà al ple de febrer. Com tampoc s’han pogut fer les preguntes al govern. En aquest apartat, recordar que el nostre grup va registrar-ne quatre: una sobre l’estat de la vorera del C/Santa Teresa, entre el col·legi L’Estació i el Parc de les Eres; la segona per preguntar si l’Ajuntament tenia informació de primera mà referent a les sol·licituds que té el Ministerio d’Energia sobre la taula per fer prospeccions petrolífiques a 31 km de la nostra costa; una tercera per conèixer la data de les últimes analítiques fetes a les fonts públiques del municipi (així com els resultats de les mateixes); i l’última sobre el protocol d’actuació municipal per a la prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament escolar.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »