→15 de desembre de 2016. Comentaris i valoracions a les Comissions Informatives

Guíxols des del Carrer proposa que Sant Feliu sigui una ciutat "Amiant Zero" i que s'elabori un cens d'instal·lacions municipals que compten amb aquest material.

Avui s’han reunit les respectives Comissions Informatives per dictaminar sobre aquelles qüestions que s’hauran de portar al Ple de dijous vinent. El nostre Grup ha presentat les dues mocions que plantejarà. La primera d’elles per demanar que l’Ajuntament es doni d’alta com a soci de la cooperativa Som Energia, i la segona per posar en marxa un pla d’acció per identificar i fer un cens amb els edificis i les instal·lacions de la nostra ciutat que avui encara contenen amiant. La proposta és que Sant Feliu de Guíxols se sumi a la campanya “Amiant Zero”. Recordar que l’ús de l’amiant es va estendre durant molts anys per molts sectors, però principalment en el sector de la construcció i d’una manera molt particular en el sector públic, i que des de l’any 2005 està prohibida la seva utilització en tractar-se d’un material nociu pel mediambient i amb efectes cancerígens per a les persones. L’any 2013 el Parlament Europeu va aprovar una resolució per a l’eliminació segura de tot l’amiant.

Per la seva part, la CUP ha anunciat que en presentarà una altra per a l’elaboració d’un estudi sobre les condicions laborals existents a la nostra ciutat, en especial, fent referència a la precaritat laboral i com aquesta afecta a una part molt important de la nostra gent.

En el Ple de dijous vinent també es resoldran les al·legacions que a les Ordenances Fiscals 2017 van presentar diversos grups a l’oposició. En aquest sentit, recordar que el nostre Grup va presentar-ne fins a un total de vuit, a remarcar: la creació d’una taxa nova per a verificació de l’ús anòmal de l’habitatge en cas de tractar-se d’un habitatge buit; bonificar l’IBI per a tots aquells propietaris de vivendes que decideixin cedir-les a lloguer social o bonificar l’IBI en aquells immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que fomentin l’ocupació.

També es portarà al Ple l’aprovació definitiva del nou reglament del mercat municipal de venda no sedentària (el mercat de la plaça i el dels diumenges) i, una vegada ja finalitzat tot el procés de licitació, l’aprovació de la concessió per a la gestió del cememteri municipal. Finalment s’ha informat que la Direcció General de Costes ha trobat objeccions al projecte de reforma del front marítim del passeig Rius i Calvet i que no fa tants dies presentava el govern de la ciutat. Ara el projecte quedarà paralitzat temporalment.

 

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »