→ 25 d’agost de 2016. Comentaris i valoracions al Ple. Nota del Grup.

La modificació puntual d'avui ha de permetre disposar en el futur d'un gran parc públic, gratuït, inèdit i no vinculat al Thyssen

La proposta presentada per Guíxols des del Carrer, per donar suport a les persones que encara no vulguin canviar el seu comptador analògic de llum per un dels nous telegestionats, s’haurà d’esperar al Ple de setembre. El tens debat en el punt de la modificació del POUM en l’entorn del Monestir, i el fet que l’estiu els plens comencin a les 9 del vespre enlloc de les 8, ha fet que no hi hagi hagut temps per debatre la proposició i la moció que duiem per avui.

El que si s’ha votat favorablement ha estat el pla de millora urbana referent al  carrer Girona 10-14 per regular-hi l’adaptació d’una edificació per dur a terme una implantació hotelera i la segona part de les inversions sostenibles per un import de 514.000 euros (corresponents a millores en l’enllumenat de carrers, a l’arranjament de la façana i coberta de l’antic Hospital i obres en el carrer Colom).

El tema destacat del Ple, sens dubte, ha estat la aprovació inicial de la modificació del POUM a l’entorn del Monestir amb l’adquisició d’una part molt important de la finca de Can Blasco. Al final, la modificació s’ha aprovat amb els vots favorables de TSF, ERC, PSC, GdC i CUP i els vots en contra de CDC i MES. Reproduim, a continuació, la intervenció del nostre regidor: “Avui, el que es porta a votació en aquest Ple són dues qüestions: Per una part, la aprovació inicial d’una modificació del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal per tal d’alliberar d’edificabilitat de tota la zona de la finca de casi 5000 metres quadrats que comprarà l’Ajuntament, traslladant una edificabilitat que hi havia aquí a una altra zona que continua sent propietat privada i, per tant, no entraria en aquests casi 5000 metres quadrats de jardí (entre la part que es compra i la part que es cedeix) adjacents al Monestir que passaria a ser de titularitat municipal, inclosa la casa modernista coneguda com a can Blasco.  I per altra, prou important, donar a aquesta finca la categoria d’espai lliure, per zona verda o parc, sense possibilitat de futures edificacions. I no hi ha més. No s’aprovarà res més. Avui no s’aprova res que es digui Thyssen, o es digui Centre d’Art o es digui com es vulgui que es digui. I deixeu-me que en aquest sentit us avanci que la nostra formació mai validarà que aquest nou espai sigui un complement vinculat, com s’ha dit, al Museu Thyssen. Aquest espai, entenem nosaltres, forma part singular de la ciutat, i per tant no és complement de res, en tot cas, ho serà de la pròpia ciutat i dels seus veïns i veïnes. I deixeu-me també que situï ara, parlant d’aquest futur parc públic a l’entorn del Monestir, la petita parcela d’uns 400 metres quadrats, petita lògicament si la comparem amb aquesta de casi 5000 metres quadrats, i que també forma part de l’entorn del Monestir, concretament de la plaça de l’Abadia, i que es va adquirir el passat mes de juny. I la situem ara perquè entenem igualment que aquesta parcela ha de formar part d’aquest futur gran parc, de fet és una parcela que avui ja està qualificada com zona lliure, i no podem passar per alt tampoc que qualsevol obra d’edificació que es vulgui fer en aquest entorn requereix de l’informe favorable de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, atès que es tracta d’una zona declarada de patrimoni cultural. Però tornem ara a allò que s’aprova avui. Unes modificacions puntuals del POUM a partir de les quals la ciutat comença a tirar endavant amb els tràmits necessaris per recuperar un espai que per definició mai hauria d’haver deixat de ser públic: un gran parc, fins avui inèdit per a la majoria dels nostres conciutadans, que recupera elements històrics com un tall de l’antiga muralla, una torre de guaita o la casa modernista (que ja tindrem temps de debatre quin ús haurà de tenir com a equipament públic). Benvinguts, doncs, aquests tràmits. Si avui aquestes modificacions puntuals no tiressin endavant, i per tant avui no tinguessin l’aprovació majoritària del consistori, aquesta recuperació de l’espai públic no es podria fer.  Guíxols des del Carrer és conscient que el govern, matemàticament parlant, té els vots necessaris per a l’aprovació, però també és conscient del projecte de ciutat que vol defensar, i en aquest projecte no seriem coherents amb nosaltres mateixos si no prenguéssim partit. És per això que hi votarem a favor. Avui votarem a favor d’unes modificacions puntuals del POUM per demà poder defensar un gran parc públic, gratuït, inèdit i de casi 5400 metres quadrats (els 5000 que adquirirem més els 400 que ja hem adquirit).

Per acabar, lamentar el to agre que en molts moment ha tingut el debat, bàsicament entre els que van estar i els que estan ara, i que no contribueix en res a l’acostament de la política municipal cap a la ciutadana , més aviat tot el contrari.

 

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »