Ens afecten les ones electromagnètiques?

Ens afecten les ones electromagnètiques?

Guíxols des del Carrer presentarà una moció per recolzar la decisió dels veïns i les veïnes que no vulguin instal·lar els nous comptadors de llum.  

L’Ordre IET/290/2012, per la qual es modifica l’Ordre ITC/3860/2007, relativa al pla de substitució de comptadors, rectificava l’agenda de desplegament dels comptadors tot i que mantenia la implantació pel 31 de desembre de 2018. L’esmentada Ordre instava les empreses distribuïdores a comunicar directament als clients la data prevista per a la substitució dels seus comptadors com a mínim amb tres mesos d’antelació. Avui molts d’aquests usuaris, també a Sant Feliu de Guíxols, són obligats a acceptar que la substitució del seu comptador elèctric es faci sense que s’hagi formalitzat correctament la comunicació prèvia tal i com insta l’Odre. Sovint, especialment en comunitats de veïns, els comptadors es canvien i llestos, entre altres coses, sense que les persones afectades hi siguin presents i sense que es pugui comprovar si els kwh indicats per la companyia a la factura posterior coincideixen amb els kwh marcats per tots dos comptadors en el moment de la substitució. A més, les companyies apliquen  restriccions a la lliure competència ja que s’impedeix l’exercici al dret de llogar, comprar o buscar un nou comptador en el mercat lliure. En definitiva ens trobem davant veïns i veïnes espantats o dubtosos que no volen canviar encara el seu comptador, però que es senten pressionats per les companyies elèctriques, quan avui aquest canvi no és obligatori i quan es pot fer fins el 31 de desem­bre de 2018.

També cal tenir en compte que la posada en funcionament d’aquests nous comptadors per mesurar els consums, obre la possibilitat a tercers destinataris d’obtenir i processar cada vegada un volum més gran de dades personals. Actualment diferents instàncies de la Unió Europea estan duent a terme actuacions tendents a conciliar el desplegament dels sistemes de comptador i xarxes  intel∙ligents amb la protecció de la privacitat de les persones. En aquest sentit l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i seguint un dictamen de la Comissió Europea, va emetre un informe el 22 de juny de 2015 on considera que el tractament de les dades referides a la corba de càrrega horària resulta especialment sensible en tant que implica l’accés a altres informacions alienes al consum energètic, mostrant els hàbits de comportament del consumidor i permetent l’elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta que excedeixen del mer coneixement dels seus consums per afectar la seva esfera més privada, alhora que considera també que l’accés a la informació hauria de fundar-se en el consentiment inequívoc de l’ afectat.

També és evident la creixent preocupació social a moltes ciutats del nostre país, també a Sant Feliu de Guíxols, en relació amb les emissions d’ones cada dia majors i els possibles efectes sobre la salut de les persones que puguin tenir amb el temps les radiacions electromagnètiques provinents del desplegament dels anomenats comptadors intel∙ligents, i molt especialment sobre els col∙lectius més sensibles, com són, nadons, dones embarassades, nens i nenes, persones electrohipersensibles i persones malaltes. La problemàtica que en aquests moments està presentant la instal.lació dels nous comptadors d´electricitat es veurà multiplicada en un futur per la implantació dels nous comptadors telegestionables també de gas i de llum; sense que en cap moment es garanteixi la protecció de la salut de les persones davant tanta antena i tanta radiofreqüència. Importants publicacions científiques han demostrat que  els camps electromagnètics afecten negativament els organismes vius i que a nivells elevats poden augmentar el risc de càncer o l’estrès cel·lular, provocar canvis estructurals i funcionals en el sistema reproductor, provocar transtorns neurològics i dèficits en l’aprenentatge i, en general, tenen efectes negatius en el benestar general dels éssers humans. El dany va més enllà de l’espècie humana, ja que cada vegada hi ha més evidències d’efectes nocius tant per a les plantes com per als animals.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »