→21 de gener de 2016. Comissions informatives. Nota del Regidor.

El nostre Grup ha anunciat que presentarà una moció per tal de promoure la transparència, el bon govern i la participació ciutadana.

Avui s’han tornat a reunir les respectives Comissions Informatives per dictaminar aquells punts que aniran a l’ordre del dia del Ple de dijous. Els principals temes que hem tractat han estat:

-Portal de la transparència. Ja us avanço que el nostre Grup presentarà una moció al respecte; primer, perquè entenem que, i al marge de penjar tota la informació que encara hi falta i que és molta, caldria realitzar adaptacions i millores tècniques perquè el Portal es presenti d’una manera molt més clara, concisa, assertiva i amb una navegació seqüencial més lògica que la que presenta actualment, i segon, perquè el Portal de la transparència forma part de la Llei 19/2014 però no és tot el que regula la llei. El nostre Grup considera que hi ha altres elements que també s’han de posar en marxa com el Registre de Grups d’Interès, el Govern Obert o la Carta de Serveis. Per tot plegat, la moció proposarà treballar perquè en el decurs d’aquest any es redacti i aprovi un Pla Estratègic de Transparència.

-Les normes d’organització del funcionament de l’Escola de Música. Estant bàsicament d’acord, pensem que també seria hora de portar a debat i actualització l’Estatut de l’Organisme autònom de l’Escola de Música.

-S’ha donat compte del Decret d’Alcaldia sobre la modificació de delegacions del regidor Josep Ramon Llobet (ERC), que a partir d’ara tindrà la potestat de dictar actes administratius sobre les peticions d’ocupació de la via pública per activitats de tipus lúdic, cultural o similar, promogudes per entitats, comunitats de veïns o particulars.

-El nostre Grup, i arrel de la mort de l’Alan, un jove rubinenc transsexual de 17 anys que es va treure la vida el passat mes de desembre com a conseqüència de lassetjament escolar ha presentat una moció per desenvolupar un Pla d’Actuació Local LGBTI per al reconeixement de les diversitats sexuals i de gènere, que tingui com un dels seus objectius la prevenció de l’assetjament als centres educatius, espais de lleure educatiu i espais juvenils de la ciutat. Aquest pla haurà de promoure programes de coeducació per a la eradicació de l’homofòbia i la transfòbia dirigits a centres educatius, espais i entitats juvenils i centres educatius de lleure.

-S’ha informat d’una sentència judicial favorable a l’Ajuntament, desestimant un recurs interposat per l’hotel Eden Roc l’any 2014, després que l’Ajuntament li instis a enderrocar un petit mur que l’hotel havia construït sense permís dins de la zona de passeig marítim terrestre.

-S’ha donat compte de l’aprovació inicial del pla de millora urbana del polítgon Bujonis nord, i també, s’ha verificat el text refós de la modificació puntual de la delimitació i l’ordenació proposada per a la zona coneguda com l’Aglotap.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »