→18 desembre 2015. Comissió d’Economia. Nota del Grup.

Guíxols des del Carrer presentarà esmenes als pressupostos, entre elles, una disposició per fomentar els pressupostos participatius en el municipi.

Avui s’ha reunit la Comissió Informativa d’Economia per tractar els següents temes:

-Resolució de les al·legacions a les ordenances fiscals 2016. Dir que s’han presentat un total de 22 al·legacions, 21 de les quals corresponen a la campanya d’al·legacions ciutadanes que vam posar en marxa conjuntament amb la CUP. Cal felicitar-nos perquè fruit d’aquesta campanya les ordenances fiscals recolliran millores en l’IBI dels habitatges de protecció oficial. No obstant, s’ha desestimat l’al·legació que proposava bonificar l’IBI en aquells habitatges que es destinin a lloguer social. Per a nosatres aquesta no és la millor manera de fomentar l’ús del lloguer social i, en tot cas, avançar que l’any vinent ho tornarem a plantejar.

-Modficació del règim de dedicacions parcials i excluives, amb el propòsit d’aprovar un increment de dedicació parcial a exclusiva. El nostre vot, com també ho serà en sessió plenària, ha estat en contra. Només recordar que si en el Ple del passat mes de juny ja vam votar en contra d’unes dedicacions, al nostre entendre excessives, ara no tindria cap coherència que votéssim a favor d’un increment de les mateixes.

-Aprovació inicial del Pressupost General 2016. Tots els grups de l’oposició hem coincidit en que 4 dies, de divendres a dimarts, és molt poc temps per estudiar, valorar i esmenar la proposta pressupostària que se’ns ha presentat. El nostre grup s’ha compromès a fer les aportacions que consideri i ha manifestat al govern que ens trobarà de costat en tot allò que signifiqui reforçar l’atenció a les persones més desfavorides, la prestació de serveis públics, el manteniment de la ciutat o l’aposta per l’esport, la cultura i el medi ambient local; per contra, ens trobarà enfront de qualsevol intent que signifiqui ajustar a la baixa els serveis municipals, incrementar les retribucions polítiques o privatitzar qualsevol servei públic. Dilluns vinent, 21 de desembre, la coordinadora de Guíxols des del Carrer està convocada a les 6 de la tarda en el local del C/Sant Ramón, precisament per parlar dels pressupostos. No cal dir que la trobada és oberta a totes les persones que hi tinguin interès.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »