Finalitza el període per sol·licitar els ajuts econòmics per l’IBI 2015

Finalitza el període per sol·licitar els ajuts econòmics per l’IBI 2015

Guíxols des del Carrer considera que el sistema de bonificacions actual no ha servit a una majoria de població, principalment famílies amb un contracte de treball precari.

El fet que, i en relació a la població activa, les bonificacions hagin estat limitades a persones en situació d’atur, o que perceben el PIRMI, ha fet que una part molt importat de famílies que viuen per sota dels 1000 euros mensuals, que és la mitjana dels salaris en aquest país, s’hagin quedat sense possibilitat de rebre cap ajuda. A més, Guíxols des del Carrer ha pogut constatar que el fet d’haver de demanar la bonificació com a data màxima el 30 de setembre fa que treballadors eventuals de l’hosteleria que finalitzen el contracte de treball aquest mateix dia, o a primers d’octubre, es quedin també fora de rebre qualsevol ajuda. Per altra banda, l’actual sistema ha concedit bonificacions a persones jubilades simplement pel fet de ser-ho, sense tenir en compte els seus ingressos. Guíxols des del Carrer entén que no vincular aquestes bonificacions o ajudes als ingressos és un greu error.

És per això que Guíxols des del Carrer proposarà, en el decurs del debat de les ordenances fiscals pel 2016 que s’ha de fer en breu, la vinculació directa de les bonificacions als ingressos anuals que s’hagin obtingut en l’exercici anterior i sempre en relació amb els residents en l’habitatge. El regidor de la formació, Jordi Lloveras, ja ha avançat que, i al marge de proposar bonificacions del 100% en els casos d‘unitats familiars amb ingressos anuals per sota de l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), es proposaran unes bonificacions a la quota íntegra del 40%, 30% o 20% en funció dels residents i els límits de renda de l’unitat familiar. Aquestes bonificacions serien sempre acumulables al fet de gaudir d’una bonificació del 10% en els casos de famílies nombroses o monoparentals.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »