Plantem cara a la bretxa digital

Plantem cara a la bretxa digital

Instem als bancs a que revisin els seus protocols d’atenció al públic, recuperin l’atenció personalitzada a la gent gran i informin correctament sobre els comptes socials

La falta d’atenció que reben les persones quan van a una entitat bancària, en especial les persones d’edat avançada, s’ha convertit en un greu problema. És el que es coneix com a bretxa digital, és a dir, la dificultat en les condicions d’accés i ús que molts ciutadans tenen davant les tecnologies, en aquest cas per accedir als caixers automàtics o a la banca online. Però la bretxa digital no només afecta a la gent gran, també afecta a persones que tenen limitacions físiques o, simplement, tenen falta de coneixements o aptituds al moment d’haver de tractar amb un caixer automàtic.

Des de la nostra formació hem alertat també d’un altre tipus de bretxa digital, la que afecta directament a les persones amb pocs recursos i més vulnerables que se’ls nega, malgrat la seva situació, l’accés a un compte social bàsic. Es tracta d’un compte bancari, obligatori d’oferir per llei a tots els residents a la Unió Europea, que permet els moviments més elementals. Aquests comptes estan lliures de comissions bancàries, en el cas que la persona tingui informe de vulnerabilitat, o tenen unes comissions mínimes regulades per llei. Tampoc es requereix per a la seva obertura tenir permís de residència, només cal un document vigent que acrediti a la persona i una nòmina o un ingrés assistencial. El principal requisit en l’obertura d’aquests comptes ve donat pel nivell dels ingressos, sent el màxim de 580 euros per a una persona i de 1.400 euros en cas de famílies.

Segons l’acord aprovat avui a proposta nostra, l’Ajuntament:

-Demanarà als bancs que operen a la ciutat que revisin els seus protocols d’atenció al públic, recuperant l’atenció personalitzada a la gent gran o altres persones que pel motiu que sigui no pugin fer ús de les tecnologies.

-Estudiarà com incrementar el preu de la taxa sobre els caixers automàtics a les entitats bancàries que no atenguin presencialment a les persones grans, així com també a altres persones que ho requereixin.

-Farà una campanya d’informació i sensibilització sobre l’existència dels comptes corrents socials i un seguiment del compliment que fan les entitats bancàries que operen a la nostra ciutat en relació a aquests comptes.

-Demanarà al Govern de l’Estat i al de la Generalitat perquè facin les accions oportunes per millorar l’atenció que reben les persones usuàries de les entitats bancàries, especialment la gent gran i les persones en situació de vulnerabilitat.

-Demanarà al Govern de l’Estat i al de la Generalitat perquè legislin per acabar amb les quotes abusives denominades “prestació de serveis” que algunes entitats bancàries cobren a les persones titulars de comptes amb saldos inferiors a sis-cents euros.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »