Res de nou

Res de nou

La compareixença va estar farcida de bones paraules, però no es va dir res que no se sabés ni es va raonar el retard en la publicació del nou plec de condicions que, en paraules de l'Alcalde, està a punt des del passat mes de març.

Hem de lamentar que la compareixença de la regidora delegada en matèria de residus en l’últim Ple no servís per a res. De fet, tot el que va comentar ja es coneixia i no va donar cap resposta nova, al contrari, van quedar sense contestar algunes de les qüestions que va plantejar el nostre regidor. La principal d’elles, evidentment, quan es coneixerà el nou plec de condicions del contracte; però a banda d’aquesta, la regidora va ser incapaç de respondre, per exemple, a la pregunta de si es preveien mesures concretes per a la reducció en la generació de residus i, a partir d’aqui, establir objectius avaluables i penalitzables. Hem de tenir present que el nou plec no inclourà partides destinades a campanyes d’informació i sensibilització, sense les quals és molt difícil incidir sobre els canvis de costums i hàbits necessaris per poder reduir la taxa de residus. La regidora va fer una defensa de les tres “R” (reduir, reciclar i reutilitzar), però en cap cas va dir com les pensen aplicar.

Pitjor pinta encara el tema de la recollida selectiva on, això si, com a mínim ja coneixem quina és la mesura estrella del nostre govern: omplir la ciutat amb contenidors, és a dir, fer el mateix de sempre, això si, seran bateries de contenidors nous i amb totes les cinc fraccions. Cal recordar que en l’últim Ple el govern es va veure obligat a augmentar el rebut de les escombraries un 8%. Aquest increment ve donat per l’augment del cànon fixat per la Generalitat, un augment del 14% (l’any vinent el cost de l’abocador passarà dels actuals 41,30 euros/tona fins el 47,10 euros/tona) i que es reparteix entre un 8% que el govern el repercuteix directament sobre la ciutadania i un 6% que l’haurà d’assumir la ciutat a través dels pressupostos. Un mal negoci tot plegat. Un mal negoci que d’entrada s’ha de dir que és consecuència de no haver fet els deures a temps, perquè totes aquestes mesures de pressió fiscal que serveixen per promoure la recollida selectiva, penalitzar la fracció de rebuig i protegir el medi ambient eren de sobres conegudes. Ho eren des del 2015 que les va anunciar la Generalitat. Per tant el govern municipal, que en aquest tema ha fet deixadessa de funcions, té responsabilitat directa en aquest increment de les escombraries, per això en el Ple hi vam votar en contra.

La Generalitat determina que l’any 2020 la recollida selectiva hagi de ser, com a mínim, del 50%. Sant Feliu de Guíxols té acreditat actualment un 46%. Posant totes les bateries amb contenidors de les 5 fraccions segur que augmentarem el nivell de recollida selectiva, però aquest augment no anirà gaire més enllà del 50%. Centenars d’experiències municipals d’arreu ens demostren que per augmentar la recollida selectiva i fer-ho de manera progressiva any rere any només hi han dos sistemes vàlids:

-El Porta a Porta (cada vegada més implantat a Catalunya; només amb dues fraccions -orgànica i rebuig- ja es produeix un salt quantitatiu i qualitatiu molt important)

-La instal·lació de contenidors intel·ligents (que seria, principalment, el model que s’està inastaurant, per exemple, al Pais Basc).

Els resultats de recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes porta a porta són sempre superiors i es situen tots entre el 60 i el 80% (alguns amb només dues fraccions). Per contra, amb el sistema clàssic de contenidors, el nivell de recollida selectiva està, en el millor dels casos, en el 56% (al País Basc, amb els contenidors controlats o intel·ligents, han arribat al 65-70%). Hem de tenir present que a partir del 2020 l’objectiu ja no serà el 50%, sinó que aquest anirà augmentant any rere any fins arribar a un 70% el 2030. I una cosa és evident: amb el sistema de contenidors anirem sempre a remolc, el que voldrà dir que any rere any anirem patint un augment progressiu del preu del cànon. No podem esperar resultats diferents, fent el mateix de sempre. En aquest sentit, és una llàstima que el govern no hagi volgut (o sabut) aprofitar la conjuntura actual per fer un contracte de les escombraries que estigui a l’alçada del moment.

Un altre tema que va quedar pendent de resposta és el que pensa fer el govern amb la deixalleria. Nosaltres pensem que caldria donar-hi un major rendiment i que, en aquest sentit, ens hauríem de plantejar un millor sistema de gestió i, fins i tot, d’ubicació. És evident que la deixalleria no forma part de les prioritats del govern, com ho demostra el  fet d’eliminar la deixalleria mòbil. Una equivocació per a nosaltres.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »