El decret per les clàusules sòl no retorna tots els diners estafats

El decret per les clàusules sòl no retorna tots els diners estafats

Guíxols des del Carrer i CUP portaran al Ple una moció conjunta perquè l'Ajuntament informi a les persones afectades.

Rebutgem l’acord PPSOE per les clàusules sòl perquè no retorna tots els diners estafats:

-No elimina les clàusules sòl dels contractes dels préstecs hipotecari

-No estableix un mecanisme general de devolució automàtica.

-Afavoreix als bancs, ja que el mecanisme acordat és una negociació individualitzada, mantenint la relació desigual entre bancs i clients.

-No preveu cap mecanisme de sanció per a les entitats bancàries que obstaculitzin o s’oposin a la devolució dels imports.

-No impulsa mesures per a la devolució dels imports pagats indegudament.

-No preveu cap mesura judicial per accelerar la resolució de les milers de demandes presentades als tribunals.

Cal tenir molt present que les clàusules sòl van ser determinants perquè milers de famílies fossin desnonades i perdessin els seus habitatges.

El nostre grup, conjuntament amb la CUP, presentaran una moció al Ple perquè l’Ajuntament informi als ciutadans que vulguin reclamar el retorn dels diners pagats per aquest concepte. En el següent enllaç trobareu el text de la moció:  https://drive.google.com/file/d/0B0B2Uqj7qu4tWjExUDhseUNWTnc/view?usp=sharing

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »