→ 27 de juny de 2024. Ple municipal

Preocupació per la construcció de 19 noves vivendes a primera línia de mar a Les Penyes

El Ple ha aprovat, només amb els vots dels partits de govern, una modificació puntual del POUM a l’entorn de Les Penyes. Aquesta modificació urbanística, que manté la construcció de 19 nous xalets, afecta un espai sensible del litoral, situat a menys de 500 metres de la costa i amb unes pendents que ronden el 20%. Cal recordar que el Pla Director urbanístic del litoral gironí, vigent a partir de 2021, contempla la figura dels anomenats ambients edificats, a través dels quals es defineixen àmbits territorials formats per sòls urbanitzables amb cases aïllades on l’espai assoleix una clara identitat de paisatge i sobre els que recau una protecció diferenciada. El mateix Pla donava dos anys perquè cada municipi identifiqués els seus ambients edificats i establís una regulació urbanística d’integració paisatgística diferenciada i específica per a ells, ja sigui a través de la figura de la revisió o de la modificació del planejament general. El problema és que el govern d’aquí encara no ha fet res al respecte i no s’han definit aquests ambients edificats del nostre litoral,  cosa que resta força al municipi alhora d’actuar amb determinació per poder reduir edificabilitats i densitats urbanístiques en determinats entorns, especialment aquells de paisatge boscós a menys de 500 metres de la costa i amb pendents a tocar del 20%, com seria el cas de Les Penyes.

En un altre punt de l’ordre del dia s’ha aprovat la nostra moció referent als lloguers de temporada i d’habitacions, dues modalitats que sorgeixen a partir de llacunes legals en la llei de l’habitatge i que actualment són la principal escletxa per esquivar la vigent regulació  sobre el topall del preu dels lloguers. La moció, a part d’instar als governs que correspongui perquè aquestes dues modalitats de lloguer quedin regulades, permetrà elaborar un estudi per conèixer el nombre i l’evolució del lloguer d’habitatge a la nostra ciutat, així com la seva tipologia, i a partir d’aquí poder actuar en conseqüència, per exemple denunciant els casos que es detectin de frau de llei. La moció també planteja confeccionar i difondre una breu guia explicativa sobre la casuística de les diferents modalitats de lloguer d’habitatge, amb l’objectiu de què la ciutadania tingui al seu abans informació fiable i veraç. Finalment, a partir de la moció, la ciutat oferirà un servei d’assessorament per a les persones interessades en el lloguer temporal i el d’habitacions, tant a llogateres com a propietàries; tot plegat, amb la voluntat de poder oferir en un futur un servei de mediació que proporcioni seguretat i estabilitat a totes les parts.

En l’apartat de precs i preguntes hem demanat que per part de l’Ajuntament s’actuï per obrir el camí d’accés a la platja de Canyerets que un veí ha tancat sense justificació. Es tracta d’una via de pas en cas d’emergència i, a més, es tracta d’una part de camí de ronda o, com a mínim, d’un camí que sempre hi ha estat i sobre el qual hi ha adquirits drets de pas. També ens hem interessat per la adequació de refugis climàtics a la ciutat,  arribat el cas que es comencessin a enfilar les temperatures.  En aquest sentit, la Biblioteca i els Centres Cívics seran espais identificats i accessibles durant tot el dia per proporcionar a qui ho pugui requerir una temperatura i un confort tèrmic adient amb els paràmetres de salut.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »