→ 30 de maig de 2024. Ple municipal

La ciutat millorarà els rètols informatius de les seves platges a partir d'una proposta del nostre grup

El Ple ha estimat favorablement la nostra proposta per millorar la retolació informativa que hi ha a les platges i també per incrementar els espais sense fum; amb tot, ha quedat per més endavant el debat sobre la conveniència, o no, de treure les dutxes i els rentapeus de les platges tenint clar que, com l’estiu passat, aquest tampoc funcionaran i que, al menys al nostre entendre, l’escenari actual de canvi climàtic convida a retirar-les d’una manera definitiva. A la zona de platja portuària, entre l’escola de vela i l’espigó de pedra de l’àncora, es demanarà a Ports de la Generalitat que modifiqui els actuals rètols de “prohibit banyar” per uns altres de “es recomana no banyar”, atès que tothom és conscient que allà fa anys que s’hi banya la gent sense respectar cap prohibició i que mai hi ha hagut per part de les autoritats, ni municipals ni portuàries, cap acció al respecte perquè es compleixi amb la normativa de no banyar-se en espais portuaris.  En relació al tema de l’accessibilitat dels gossos en aquell tram de platja, atès que no hi ha cap rètol de “prohibit gossos” i això genera confusió i fins i tot ha generat més d’una discussió, s’haurà d’indicar la prohibició si és que realment es vol que aquell sigui un espai lliure d’animals. També s’afegirà, en tots els rètols de “prohibit gossos”, una placa amb la informació pertinent al calendari que estipula l’Ordenança (prohibició de Setmana Santa fins a 31 d’Octubre). De la mateixa manera es garantirà que els agents cívics o informadors de carrer disposin de tota la informació adient al respecte. Finalment cal destacar que aquest estiu tindrem un tall més de platja lliure de fum, amb la voluntat de què de manera progressiva ho acabi sent en la seva totalitat.

També s’han aprovat les bases reguladores de les subvencions destinades a rehabilitació d’habitatges per destinar-los a la borsa municipal de lloguer social. En aquest punt el nostre regidor s’ha abstingut i ha anunciat que el grup presentarà al·legacions, perquè considera que hi ha aspectes del text que no estan prou ben definits. També s’ha abstingut en el punt on s’ha aprovat la quantia que es destinarà a aquestes subvencions, en total 15.000 euros. Una quantitat minsa, més encara quan el Pla Local d’Habitatge contempla destinar 30.000 euros anuals en aquest concepte i l’any passat no s’hi va destinar res.

El Ple també ha aprovat les noves taxes per a la nova zona verda d’aparcament a La Corxera. Cal recordar com d’entrada i de manera sistemàtica (en els plens de novembre i gener passats) el govern es va oposar a la creació d’aquesta zona verda d’aparcament. Després ha rectificat, tot i que al nostre entendre no ho ha acabat de fer bé. Creiem que la seva proposta, a diferència de la que vam plantejar nosaltres inicialment, no té en compte la problemàtica del veïns i veïnes de la zona afectada dels carrers a prop de La Corxera. De la manera com s’implantarà, i en dies i èpoques d’afluència de trànsit, aquests veïns i veïnes  no trobaran aparcament, malgrat que una de les finalitats de la zona verda sigui prioritzar l’estacionament dels residents de la zona, més que dels residents de la ciutat en general. S’haurien d’aplicar mecanismes per incentivar aquesta prioritat d’aparcament, per exemple:  fent que els vehicles que ocupen l’espai com a zona blava no puguin renovar el tiquet (és a dir que tinguin una durada màxima de 2 hores) o limitar aquesta zona verda de La Corxera per a residents de la zona i fer que l’aparcament de la de la carretera de Tossa sigui de zona verda general per a residents de la ciutat i persones que venen a treballar.  Per altra banda també cal dir que 50 cèntims /dia, tractant-se de zona verda, és car, com ho és el fet que els festius computin a efectes de pagament.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »