→ 18 d’abril de 2024. Comissions informatives

Portarem a Ple la nostra proposta programàtica de convertir les cases del Baldiri en un centre municipal per a l'interculturalitat

Avui s’han reunit de nou les respectives comissions informatives per dictaminar aquells temes que aniran al ple d’aquest mes d’abril.

Per la nostra part, hi portarem una proposta per promoure i fomentar l’interculturalitat en el municipi. Per això, proposem convertir les cases del Bardiri en un nou espai municipal que assumeixi un rol destacat en la dinamització cultural de la ciutat i que ho faci des de la perspectiva de la cohesió social i la no discriminació. Tanmateix, aquest nou espai també disposaria d’un punt de lectura amb un fons bibliotecari que dependria de la Biblioteca Municipal, un espai d’ús per a joves amb connexió a la xarxa depenen de l’Espai Jove, una sala de reunions i exposicions i una sala polivalent per a ús de les veïnes i el teixit associatiu. Per altra banda, i per poder fer efectiu un pla d’acció per promoure i fomentar tots aquells aspectes vinculats amb la multiculturalitat i l’interculturalitat, la proposta també planteja la contractació d’una persona formada en interculturalisme i treball comunitari.

En aquest Ple es veuran les primeres inversions de la ciutat a compte dels 6 milions d’euros provinents del romanent de tresoreria, en concret són 632.000€ en despeses vàries (vialitat, edificis, banc dels aliments i altres actuacions) i 96.710 per a la compra d’un terreny, via expropiació, a la zona que es vol fer d’equipaments públics a dalt de tot de la carretera de Girona, allà on en un futur s’hi vol ubicar el tercer pavelló o sala polivalent d’entitats. El govern també portarà a Ple, entre altres qüestions, l’aprovació de les bases per a la concessió de subvencions destinades a estimular l’obertura de nous locals comercials i noves parades en el Mercat municipal.

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »