La ciutat millorarà el reciclatge de la seva aigua

La ciutat millorarà el reciclatge de la seva aigua

Ho farà a partir d'una proposta nostra per a la revisió de l’Ordenança d’estalvi d’aigua i la instal·lació de sistemes de reciclatge en els equipaments municipals

La falta d’aigua fa que els ajuntaments hagin d’adoptar mesures que, mitjançant una major conscienciació del problema però també mecanismes i normatives diferents, puguin ajudar a millorar l’ús que fem de l’aigua. En aquest sentit, el reaprofitament de les aigües grises (aigües provinents de la rentadora, la pica o la dutxa) és un recurs adient per a la substitució d’aigua potable en determinats usos, com per exemple, el reg de jardins, la neteja de vehicles, l’ús per a cisternes de WC o tasques de neteja.

Actualment existeixen diferents mètodes químics per fer el al reciclatge de les aigües grises. Alguns municipis ja estan treballant l’aplicació d’aquest sistema en edificis nous aprofitant i recollint tota l’aigua de la dutxa, tractant-la en una depuradora instal·lada al mateix edifici i, un cop neta, es bombeja cap amunt per omplir les cisternes dels vàters de les cases.

Un altre exemple d’un millor aprofitament de les aigües a partir del reciclatge és l’ús que es pugui fer de les aigües freàtiques (aigua subterrània provinent del subsòl) o directament de l’aigua que cau de la pluja damunt les teulades. En tot dos casos, hi ha mecanismes que permeten aprofitar aquesta aigua abans de què acabi al mar.

Per tot plegat, el nostre grup va portar en el darrer Ple una proposta per tal de revisar i actualitzar, sense més demora, l’Ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua amb la finalitat d’adaptar les noves edificacions a sistemes de reaprofitament de l’aigua, així com tenir un major control de l’aigua sobrant de les piscines i disminuir la superfície verda dedicada a la gespa per augmentar la d’arbres, arbustos o plantes que necessitin poc reg. La proposta també plantejava utilitzar sistemes de reciclatge de l’aigua en totes les instal·lacions municipals, començant per les esportives.

La proposta es va aprovar per unanimitat.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »