→ 21 de març de 2024. Ple municipal

Volem que els diners procedents del romanent es destinin a cobrir necessitats socials i mediambientals, però no a finançar les obres del nou Museu Carmen Thyssen

El Ple municipal ha tancat la liquidació pressupostària corresponent a l’any 2023 i ho ha fet  amb un romanent de tresoreria de més de sis milions d’euros, una quantitat que permetrà augmentar les inversions previstes durant aquest 2024.  Una part d’aquest estalvi cal buscar-ho en el fet que el grau d’execució del pressupost en matèria de despeses s’ha situat per sota de les previsions inicials, havent-se executat un 74% del mateix; mentre que els ingressos executats han sigut lleugerament superiors als inicialment previstos, concretament en un 101%. En aquest sentit, cal apuntar que el govern encara no s’ha manifestat en relació a com preveu utilitzar aquests diners. La nostra formació veu amb preocupació que part del romanent pugui servir per finançar la construcció del nou Museu de pintura catalana Carmen Thyssen, un projecte valorat en més de 13 milions d’euros i que de moment, via aportacions d’altres administracions, només estan compromesos al voltant de 9 milions. Nosaltres tenim clar, i d’aquesta manera ho ha exposat el nostre regidor, que aquest romanent de tresoreria s’ha de destinar a cobrir necessitats socials, com per exemple tirar endavant el projecte de construcció de la nova residència per a gent gran o invertir en habitatge protegit, i també projectes per fer front a l’emergència climàtica, destinant més recursos a temes d’eficiència energètica, de sequera o a millorar la recollida selectiva.

Per altra banda, el Ple ha aprovat una proposta nostra per tenir un millor reciclatge i aprofitament de l’aigua. Per això hem proposat revisar i actualitzar l’Ordenança municipal d’estalvi d’aigua, una normativa que es va aprovar l’any 2006 i que des de llavors no s’ha tocat. La nostra voluntat és fer tot el que estigui al nostre abast per assolir una gestió més eficient i un major estalvi de l’aigua i en aquest sentit és important actualitzar l’ordenança que tenim d’estalvi d’aigua, entre altres qüestions, per adaptar millor les noves edificacions a sistemes de reciclatge de l’aigua, tenir un major control de l’aigua sobrant de les piscines i disminuir la superfície verda que es pugui destinar a gespa per augmentar la d’arbres, arbustos o plantes que necessitin poca aigua. Tanmateix, també hem plantejat utilitzar sistemes de reciclatge de l’aigua en totes les instal·lacions municipals, començant per les esportives.

També s’ha aprovat la segona de les propostes que portàvem a Ple, aquesta per a la creació d’un Consell Municipal de  Seguretat. Hi ha una part de la seguretat ciutadana, i de la percepció que els veïns i veïnes puguin percebre al respecte, que té a veure amb la capacitat que tingui el municipi de coordinació i intervenció a partir de la realitat del que passa; per això és important tenir un ampli coneixement i participació de tots els actors implicats. La nostra proposta passa per la creació d’un Consell Municipal de Seguretat que compti amb la participació de diferents estaments i entitats de la ciutat (govern local, policia local, mossos, jutge degà, protecció civil, creu roja, cambra de comerç, associacions de comerciants, associacions de veïns, representant/a dels diferents consells municipals, representat/a d’entitats esportives, representant/a dels diferents grups polítics…) i que tingui com a finalitat l’assessorament, la redacció i la coordinació de propostes en matèria de seguretat ciutadana.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »