→ 18 de març de 2024. Comissions informatives

Volem un millor reciclatge de l’aigua, per això proposem revisar i actualitzar l’Ordenança d’estalvi de l’aigua i instal·lar sistemes de reciclatge en les instal·lacions municipals.

Avui s’han reunit les respectives comissions informatives per dictaminar els temes que aniran al ple d’aquest mes de març, un ple que amb motiu de les festes de Setmana Santa ha avançat la seva celebració per a aquest mateix dijous. La nostra formació presentarà dues propostes.

La primera per revisar i actualitzar l’Ordenança municipal d’estalvi d’aigua, una normativa que es va aprovar l’any 2006. En aquest sentit, entenem que és obligació de l’Ajuntament fer tot el que estigui a la seva mà per assolir una gestió més eficient i un major estalvi de l’aigua, i que per això és suficient amb la nova ordenança que aviat s’aprovarà sobre abastament d’aigua en època de sequera, sinó que també cal actualitzar l’ordenança que tenim d’estalvi d’aigua, entre altres qüestions, per adaptar millor les noves edificacions a sistemes de reciclatge de l’aigua, tenir un major control de l’aigua sobrant de les piscines i disminuir la superfície verda que es pugui destinar a gespa per augmentar la d’arbres, arbustos o plantes que necessitin poca aigua. Tanmateix, hauríem de ser capaços d’utilitzar sistemes de reciclatge de l’aigua en totes les instal·lacions municipals, començant per les esportives.

La segona de les propostes té a veure amb matèria de seguretat. Hi ha una part de la seguretat ciutadana, i de la percepció que els veïns i veïnes puguin percebre al respecte, que té a veure amb la capacitat que tingui el municipi de coordinació i intervenció a partir de la realitat del que passa; per això és important tenir un ampli coneixement i participació de tots els actors implicats. La nostra proposta passa per la creació d’un Consell Municipal de Seguretat que compti amb la participació de diferents estaments i entitats de la ciutat (govern local, policia local, mossos, jutge degà, protecció civil, creu roja, cambra de comerç, associacions de comerciants, associacions de veïns, representant/a dels diferents consells municipals, representat/a d’entitats esportives, representant/a dels diferents grups polítics…) i que tingui com a finalitat l’assessorament, la redacció i la coordinació de propostes en matèria de seguretat ciutadana.

El Ple també donarà compte de la liquidació del pressupost 2023; una liquidació que presentarà un romanent disponible per a inversions de més de 6 milions d’euros. La nostra formació plantejarà que aquests diners es destinin a partides per a promoció de l’habitatge públic i per a temes de sostenibilitat i eficiència energètica. Finalment, el Pe també debatrà sobre un nou procediment de participació ciutadana aplicable a les modificacions puntuals del planejament urbà.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »