→ 29 de febrer de 2024. Ple municipal

El Ple aprova una proposta nostra per reforçar les polítiques d'habitatge de lloguer per a tot l'any

El Ple municipal ha aprovat la nostra proposta per millorar la situació de l’habitatge de lloguer per a tot l’any a Sant Feliu de Guíxols; més concretament la proposta plantejava tirar endavant cinc mesures:

-Obrir un punt d’atenció per a l’assessorament sobre la nova normativa que regula els preus del lloguer.

-Fer un seguiment del compliment de la nova normativa de preus aplicable i en cas de detectar incompliment de la normativa, establir que l’Ajuntament pugui informar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

-Donar àmplia difusió de la nova normativa de lloguer i incloure en aquesta difusió alguna sessió formativa adreçada a la ciutadania en general, però també en concret als agents que treballen en l’àmbit de l’habitatge.

-Estudiar possibles modificacions del planejament urbà per incorporar mesures que afavoreixin el lloguer.

-Redactar un Pla d’inspecció d’habitatges desocupats que serveixi per establir els criteris alhora de mobilitzar aquells habitatges buits de grans tenidors susceptibles d’expropiació temporal.

Aquest Ple ha estat, per fi, el de la compareixença del regidor responsable de la piscina municipal, després de totes les deficiències i queixes per part de les persones usuàries durant els darrers mesos. La compareixença ha servit per posar de relleu la poca eficàcia del govern municipal en aquest tema que s’està allargant excessivament i que no acaba de resoldre’s del tot. En tot cas, i per part del nostre regidor, s’ha insistint en tornar a demanar (ja es va fer fa un mes sense èxit) tenir accés al Pla actual de conservació i manteniment de la piscina i a les actes de les reunions de la comissió de seguiment corresponents a l’últim any.

Un altre dels punts ha estat el de la modificació de les tarifes del servei d’aigua. D’aquesta manera el rebut pujarà, de mitjana, 75 cèntims d’euro al mes. La nostra formació ha votat favorablement a la proposta entenen que és necessària, més encara en els temps actuals, però hi ha afegit un matís, i és que ha exigit un major control sobre l’empresa concessionària del servei per tenir un millor coneixement de l’estat de la xarxa i les seves instal·lacions. D’aquesta manera, i a banda de tenir una millor gestió de l’aigua que no cal oblidar és un bé comú i finit, tindríem una millor planificació del servei i més opcions per disminuir les pèrdues o detectar, amb major brevetat, les fuites o aquelles canalitzacions que no presenten un bon estat.

El Ple també ha aprovat de manera definitiva la modificació de l’ordenança per aplicar el recàrrec de l’IBI sobre els habitatges desocupats propietat de grans tenidors. En aquest sentit, les al·legacions que va presentar el nostre grup han estat en bona part estimades. Això suposa un avenç per tenir, més aviat que tard, un registre d’habitatges buits que ens permeti mobilitzar part d’aquests per cobrir part de les necessitats del municipi.

El consistori també ha votat per consens l’adhesió de la ciutat al Pacte del Ridaura, un acord entre els ajuntaments de la zona i entitats ecologistes que busca la protecció del medi natural i paisatgístic del riu. En aquest punt, el nostre regidor li ha recordat a l’Alcalde que ara fa un any defensava que l’abocador de Solius hauria d’haver funcionat un parell d’any més, una postura aquesta diametralment oposada al fet de voler protegir el Ridaura, perquè  la sequera no és l’únic mal que afecta al Ridaura, també ho és la bassa de lixiviats que queda a l’abocador i que va filtrant en el subsòl fins arribar als aqüífers del Ridaura. Tant de bo aquest Pacte s’acabi traduint en mesures concretes que serveixin per garantir la supervivència i el cabal ecològic del riu.

 

 

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »