→ 22 de febrer de 2024. Comissions informatives

En aquest Ple proposem un seguit de mesures per reforçar les polítiques de lloguer d'habitatge en el nostre municipi

Avui s’han reunit les respectives comissions informatives per dictaminar aquells temes que aniran al Ple ordinari de febrer. Entre aquests, hi haurà la resolució de les al·legacions que la nostra formació va presentar a l’article que modifica el recàrrec de l’IBI sobre els habitatges desocupats propietat de grans tenidors. Les al·legacions, que han estat estimades en bona part, serveixen per millorar el text normatiu i suposen un avanç per tenir, més aviat que tard, un registre d’habitatges buits (només la SAREB, a Sant Feliu de Guíxols, en té 114) que ens permeti mobilitzar part d’aquests habitatges  per cobrir part de les necessitats del municipi.

En aquest Ple portarem a debat una proposta sobre la regulació del lloguer on plantejarem, entre altres qüestions, obrir a l’Oficina Local d’Habitatge un punt d’informació sobre la nova regulació de  l’índex de preus de referència dels lloguers i la seva normativa, estudiar possibles modificacions en el planejament urbà amb la finalitat d’adaptar-ho al nou Pla territorial sectorial de l’habitatge, que estableix que d’aquí a 20 anys un mínim del 10% del parc d’habitatges s’haurà de destinar a lloguer social (actualment, a Sant Feliu de Guíxols, estem en el 0,8%), així com redactar un Pla d’inspecció d’habitatges desocupats que estableixi els criteris per prioritzar els expedients per a la declaració d’immoble d’ús residencial desocupat amb la voluntat de poder concretar a futur expropiacions temporals per a ús social de l’habitatge.

Altres temes que aniran al Ple són l’adhesió del municipi al Pacte del Ridaura, un acord entre Castell-Platja d’Aro, Santa Cristina, Llagostera, i Sant Feliu per promoure un pla que assumeixi el Ridaura com un patrimoni estratègic del territori, del seu medi natural i paisatge, i que plantegi mesures de protecció, ordenació, regeneració i gestió del riu. El Ple també donarà compte de l’última auditoria dels comptes anuals i proposarà un nou augment de preus per a aquest any, en aquesta ocasió de les tarifes d’aigua del servei d’aigua potable. Un altre tema serà la modificació de les bases per a la concessió i justificació de les subvencions municipals a entitats i clubs esportius. Finalment, aquest Ple serà el de l’esperada compareixença del regidor responsable de les instal·lacions municipals per donar explicacions sobre les moltes afectacions, algunes greus, que darrerament ha patit el servei de la piscina municipal.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »