Pla de xoc contra la sequera

Pla de xoc contra la sequera

El Ple ha aprovat una proposta nostra que implica directament a la ciutat en la  millora de l’ús i l’estalvi de l’aigua

La proposta de Guíxols des del Carrer – En Comú Podem estableix un seguit de mesures amb les que contribuir a fer front a l’actual situació de sequera. Es tracta de posar en marxa un seguit d’accions que han de permetre tenir un millor ús i estalvi de l’aigua, evitant tenir que anar a una futura situació d’emergència que directament implicaria talls en el subministrament.

La situació de sequera que vivim avui dia no és només causa de la falta de pluges, sinó que també ho és d’una gestió ineficient de l’aigua que ve de lluny i que sempre ha estat enfocada a satisfer  tota la demanda, sense arribar a pensar i planificar prèviament quanta aigua tenim i per a què la gastem.  L’aigua és un bé públic finit que cal protegir i gestionar com a tal, i les mesures que s’han aprovat van en aquest sentit:

-Iniciar una àmplia campanya de divulgació informativa adreçada al conjunt de la ciutadania per a la conscienciació de l’aigua com un bé comú, el seu ús i els mecanismes per l’estalvi. És evident que el primer que cal fer és conscienciar a tothom i que s’impliqui quanta més gent millor.

-Actualitzar la vigent Ordenança Municipal per a l’estalvi d’aigua, amb la finalitat d’adaptar-la als temps actuals i fomentar la col·locació de dipòsits i cisternes d’emmagatzematge pluvials i afavorir l’ús d’aigües freàtiques en el municipi.

-Establir mecanismes de control per tal de detectar aquells consums d’aigua excessius que incompleixen les restriccions i procedir a obrir els corresponents expedients sancionadors.

-Redactar un informe actualitzat per conèixer l’estat de la xarxa pública amb l’objectiu de reparar qualsevol possible fuita d’aigua que es detecti, o evitar-la si es comprova que la canalització presenta un estat deficient.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »