→ 30 de novembre de 2023. Ple municipal

El Ple ha aprovat, a proposta nostra, un pla de xoc contra la sequera

El Ple d’avui ha aprovat la nostra proposta per establir mesures amb les que contribuir a fer front a l’actual situació de sequera. Es tracta de posar en marxa un seguit d’accions que ens permetin tenir un millor ús i estalvi de l’aigua, evitant tenir que anar a una futura situació d’emergència que directament implicaria talls en el subministrament. La situació de sequera que vivim avui dia no és només causa de la falta de pluges, sinó que també ho és d’una gestió ineficient de l’aigua que ve de lluny i que sempre ha estat enfocada a satisfer  tota la demanda, sense arribar a pensar i planificar prèviament quanta aigua tenim i per a què la gastem.  L’aigua és un bé públic finit que cal protegir i gestionar com a tal, i les mesures que hem aprovat avui van en aquest camí:

-Iniciar una àmplia campanya de divulgació informativa adreçada al conjunt de la ciutadania per a la conscienciació de l’aigua com un bé comú, el seu ús i els mecanismes per l’estalvi. És evident que el primer que cal fer és conscienciar a tothom i que s’impliqui quanta més gent millor.

-Actualitzar la vigent Ordenança Municipal per a l’estalvi d’aigua, amb la finalitat d’adaptar-la als temps actuals i fomentar la col·locació de dipòsits i cisternes d’emmagatzematge pluvials i afavorir l’ús d’aigües freàtiques en el municipi.

-Establir mecanismes de control per tal de detectar aquells consums d’aigua excessius que incompleixen les restriccions i procedir a obrir els corresponents expedients sancionadors.

-Redactar un informe actualitzat per conèixer l’estat de la xarxa pública amb l’objectiu de reparar qualsevol possible fuita d’aigua que es detecti, o evitar-la si es comprova que la canalització presenta un estat deficient.

També s’ha aprovat la segona de les nostres propostes, que també té a veure amb la situació de sequera, però en aquest cas adreçada als arbres de la ciutat.  Darrerament estem veient com cada cop són més habituals els accidents en entorns urbans provocats per la caiguda de branques, o directament d’arbres sencers, conseqüència de les temperatures extremes i la sequera. Els arbres urbans ajuden a apaivagar les temperatures, contribueixen a fer més amable l’espai públic i, encara que no resulti perceptible, contribueixen a la retenció de pols i purifiquen l’aire que respirem. Resulta evident, doncs, que cal cuidar-los i protegir-los i, per tot plegat, hem proposat que es faci una diagnosi de l’estat actual de la infraestructura verda del municipi i de manera prioritària dels arbres, bàsicament per valorar en primer lloc si cal prendre alguna mesura d’urgència per evitar algun accident, i també per  generar en el municipi una infraestructura verda que aporti el màxim de beneficis socials i ambientals a la ciutat i que sigui sostenible en el temps.

En un altre dels punts del Ple, aquest referent a la liquidació semestral de la Deixalleria Municipal, el nostre regidor ha lamentat la gestió que s’està fent actualment d’aquesta instal·lació i ha recordat que si el balanç de l’última liquidació semestral és deficitari per un import de gairebé 73.000 euros, ho és en bona mesura perquè des del govern municipal no s’està fent res per incentivar i millorar la situació; i en aquest sentit ha recordat les tres propostes concretes que sobre la Deixalleria el nostre grup porta anys demanant, de moment sense èxit, i que segur servirien per millorar la situació:

-Disposar d’un preu públic per a petits industrials i/o comerciants que fan servir la Deixalleria com si fossin particulars, generant un sobre cost econòmic en la gestió dels residus municipals i provocant també una saturació de la capacitat de la instal·lació que a la llarga repercuteix en la seva eficiència.

-Desenvolupar un punt de Preparació x Reciclatge; en aquest sentit hi ha unes quantes experiències municipals arreu del territori molt interessants que tenen a veure amb tallers de reparació, mercats de segona mà o amb col·laboracions amb entitats del tercer sector.

-Posar en marxa un sistema de bonificació en el rebut de les escombraries que premiï l’ús freqüent de la instal·lació com a punt de recollida selectiva.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »