→ 26 d’octubre de 2023. Ple municipal

El govern municipal aprova un Pla Local de Residus que no contempla cap avaluació ambiental i que deixa totes les millores a expenses de futures subvencions

El govern de TxSF i PSC ha aprovat el Pla Local de Gestió de Residus. Aquest és un pla llargament reivindicat per nosaltres, però que en aquest cas no ha obtingut el nostre suport perquè es queda curt, cosa per altra banda ben normal atès que la seva aprovació no obeeix al convenciment que pugui tenir el govern sobre la seva implementació, sinó només a la necessitat que tenen de complir amb l’expedient d’una nova disposició legal i poder demanar subvencions; de fet tot el pla està supeditat a la disponibilitat econòmica, és a dir, a la obtenció de subvencions. Qüestions fonamentals per millorar la recollida selectiva i reduir la generació de residus com és el tancament amb xip dels contenidors de rebuig i orgànica, l’ampliació de la recollida comercial a la fracció de rebuig, la bonificació per ús de la deixalleria o la implantació d’un servei renovat i millorat de la deixalleria mòbil, no tenen encara data d’aplicació en aquest pla aprovat pel govern. A més hem de lamentar també que no hi hagi en tot el Pla Local cap avaluació ambiental de la gestió dels residus, malgrat que la incidència que aquests tenen sobre el medi ambient és molt gran. Així com també que no hi hagi cap apartat referent a les reclamacions, queixes o suggeriments de la ciutadania, ni tampoc cap altre referit als procediments d’inspecció. En definitiva es tracta d’un Pla Local de Residus amb moltes mancances i que obeeix més a una qüestió de tramitació administrativa, que no pas al convenciment que pugui tenir el govern municipal sobre la seva implantació.

El Ple també ha aprovat un nou préstec bancari per un import de 1.800.000 euros.  Es tracta d’un crèdit que es destinarà, principalment, a obres en l’adequació de l’antic edifici de l’Hospital, també a obres referides amb l’entorn del Monestir i a l’arranjament dels accessos de Cala Maset i a Cala Ametller. En aquest punt el nostre regidor ha posat l’accent en el fet que el govern ja s’hagi gastat tot el romanent de tresoreria, és a dir tots els estalvis, lamentant que no hi hagi hagut inversió de romanent en polítiques ambientals (per exemple, per posar el xip als contenidors sense tenir que esperar que arribi alguna subvenció), en inversions per millorar els espais on donem atenció a la nostra gent gran o en polítiques públiques d’habitatge.  Un romanent que en el seu punt  àlgid va arribar als 11 M€ i que s’ha invertit gairebé la seva totalitat en obres.

La nostra moció per instar al govern estatal a accelerar la publicació de les zones de mercat d’habitatge tensionat perquè es pugui fer efectiva d’una vegada la regulació dels preus del lloguer,  no ha prosperat després que el govern de TxSF i PSC hi hagi votat en contra.  Aquest és un pas previ necessari per aplicar la regulació i contenció del preu dels lloguers en municipis declarats com a tensos, Sant Feliu de Guíxols és un d’ells.  Una mesura al nostre entendre del tot necessària per fer front a la situació actual on moltes persones i famílies es veuen sense opcions d’accés a un habitatge o que, directament, es veuen expulsades del mercat de lloguer, però que el govern no ha tingut a bé considerar.

En canvi si que ha prosperat, per unanimitat, la nostra altra moció a favor de la pau i per exigir el cessament dels bombardejos i un alto el foc en el conflicte entre Israel i Palestina, i condemnar tant les atrocitats comeses pels militants de Hamàs amb l’assassinat i segrest de civils, com les portades a terme per l’exèrcit israelià en una represàlia massiva i indiscriminada sobre la població civil de la franja Gaza.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »