→ 10 d’octubre de 2023. Comissions Informatives

Els impostos i les taxes municipals pujaran un 12% de mitjana l'any vinent

Avui, en el decurs de la comissió informativa, el govern ha mostrat les seves intencions en relació als impostos i les taxes municipals per a l’any vinent. Aquest serà un any que vindrà marcat per una forta pujada, alguns exemples són: 3,74% d’augment a l’IBI, 5,95% a l’impost de circulació, 5,40% a l’impost de construcció i instal·lacions, 17,65% en la taxa per ocupació de la via pública (terrasses i parades) i un 25% en el rebut de les escombraries, a banda d’altres augments en preus públics per a la prestació de diferents serveis. Es tracta d’una pujada generalitzada, la més gran dels darrers anys, i que obeeix en part a l’augment sistemàtic  dels preus dels subministraments, però que també té molt a veure amb la manera com aquest govern ha fet les coses durant els darrers anys.

Primer, perquè durant tres anys, lluny de fer les revisions anuals d’increments proporcionals, ho ha anat deixant tot per més endavant amb un clar intent d’amagar el context inflacionista i no fer enfadar ningú abans d’unes eleccions.  Segon, perquè durant anys han estat ignorant els nostres advertiments i les nostres propostes referents a la recollida selectiva. Unes propostes que ara volen implementar de pressa i corrents. Si haguessin fet mínimament els deures en la gestió dels residus municipals durant anys anterior, tal i com hem repetit nosaltres en nombroses ocasions, avui no hauríem de fer front a un augment del 25% en el rebut de les escombraries. I, finalment, perquè la política de grans inversions sempre acaba condicionant les finances: el govern ha d’ingressar més que mai per fer front a més obres que mai conseqüència, en bona mesura, d’una campanya electoral que en el nostre municipi es va allargar gairebé dos anys. Esperem que, com a mínim ja que haurem de pagar més, la inversió en projectes socials estigui a l’alçada del que es mereix la ciutat. En aquest punt, i com sempre hem fet, estarem atents.

Notícies varies

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Translate »